Ai terminat selecțiile? Vizitează comanda de grup pentru a le confirma.

Politica de prelucrare a datelor personale

și confidențialitatea informațiilor

Definiții termeni

Date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă

Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea lor

Societatea - SC HCL Online Advertising SRL societate comercială română, cu sediul în România, municipiul Timișoara, str. Pictor Ion Negulici, nr. 36, județul Timiș, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, societate care funcționează conform tuturor prevederilor legale în vigoare, din România

Tazz.ro – denumire generică pentru site-ul Tazz.ro sau aplicația Tazz.

Site-ul Tazz.ro – pagină web multimedia (conținând texte, imagini fixe, animații ș.a.), accesibile în internet și administrate de SC HCL Online Advertising SRL, unde se regăsesc încărcate produsele și serviciile partenerilor, propuse de către acestea spre vânzare utilizatorilor înscriși

Aplicația Tazz – este o funcționalitate limitată a platformei Tazz.ro , în fapt, un program destinat terminalelor mobile care rulează pagina de web www. Tazz.ro , fiind un instrument de facilitare a plasării de comandă online de pe mobil

Persoana vizată – persoana fizică care se înregistrează în site-ul Tazz.ro sau în aplicația Tazz și ale cărei date cu caracter personal sunt supuse prelucrării

Consimțământ - consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate. Regulamentul (UE) 2016/679 stabilește că prelucrarea datelor minorilor pe bază de consimțământ va fi legală doar dacă minorul care și a dat consimțământul are cel puțin 16 ani.

Astfel încât, dacă nu aveți 16 ani împliniți, vă rugăm să nu utilizați site-ul Tazz.ro sau aplicația Tazz.

Comandă online – solicitarea prin intermediul Site-ului Tazz.ro sau din aplicația Tazz de a cumpăra unul sau mai multe produse promovate pe site de către restaurantele partenere

Utilizator/Client utilizator – orice persoană fizică sau reprezentant al unei persoane juridice, înregistrată într-un cont pe site-ul Tazz.ro sau în aplicația Tazz, conform cerințelor

Cont utilizator – secțiunea din site-ul Tazz.ro sau din aplicația Tazz formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Utilizatorului/Clientului transmiterea Comenzii online și care conține informații despre Utilizator/Client utilizator/Cumpărător, precum și istoricul activității derulate de acesta pe Site-ul/Aplicația Tazz.ro

Restaurant – unitate de alimentație care prepară în bucătăria proprie mâncăruri și le desface contra cost, și care, de asemenea, își publică și promovează produsele spre vânzare prin site-ul/aplicația Tazz.ro

Cămară – societate comercială autorizată să desfășoare activități de comerț cu amănuntul de produse alimentare sau/și nealimentare

Curier, Societate de Curierat, Taxi – unitate de transport autorizată să transporte mărfuri și produse contra cost

Partener Tazz.ro – persoană fizică sau juridică implicată contractual în procesul îndeplinirii seerviciilor noastre (Restaurant partener, Cămară parteneră, Curier, Transportator, Livrator)

Terț – orice persoană fizică sau juridică, alta decât utilizatori ai Site-ului Tazz.ro sau ai Aplicației Tazz sau Parteneri, care nu se află într-o relație contractuală cu Societatea;

Document – prezentul document denumit Protecția datelor personale și confidențialitatea informațiilor

Conținut – (a) toate informațiile de pe Site-ul/Aplicația Tazz, care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; (b) conținutul oricărui e-mail sau informație comunicată prin orice mijloc electronic și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil, trimis de Societate către Utilizator prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; (c) orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator/partener al Societății Utilizatorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta; (d) informații legate de Ofertele și/sau tarifele practicate de Parteneri într-o anumită perioadă; (e) date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia

FACILITĂȚI ȘI BENEFICII – informări regulate, referitoare la campanii, oferte, promoții, anunțuri, concursuri etc

NOUTĂȚI – scrisoare de informare regulate, cu scop promoțional, destinat exclusiv utilizatorilor, care cuprinde noutăți sau specificații deosebite în legătură cu informațiile care se regăsesc pe site-ul/aplicația Tazz.ro

1. General

SC HCL Online Advertising SRL, prin site-ul Tazz.ro și aplicația Tazz, ne luăm angajamentul de a vă respecta viața privată. Luăm în serios protecția datelor personale ale clienților și securitatea lor prin respectarea și conformarea cu legislația actualizată privind politica de protecție a datelor cu caracter personal și a vieții private.

Astfel, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum și Regulamentul (UE) 2016/679, SC HCL Online Advertising SRL, prin site-ul Tazz.ro și aplicația Tazz, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizează utilizatorii, Clienți sau Parteneri.

SC HCL Online Advertising SRL ( Tazz.ro ) este înregistrată în REPDCP (Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal) cu numărul 36808.

2. Ce date colectăm

2.1. Datele cu caracter personal sunt informații referitoare la o persoană fizică cum sunt numele, prenumele, adresa, data nașterii, nr. de telefon, e-mailul, adresa IP și date conexe.

Colectăm diverse tipuri de informaţii corelate cu serviciile oferite, după cum urmează:

informaţii pe care ni le furnizaţi direct:

 • clienți/utilizatori prin completarea datelor în formularul de creare de cont, loc în care se dă acceptul ca datele lor personale să fie incluse în baza de date a Tazz.ro
 • clienți/utilizatori prin completarea și plasarea comenzilor online
 • parteneri prin încheierea contractelor de colaborare

informaţii pe care le colectăm privind modul în care utilizaţi serviciile:

Atunci cand accesați site-ul Tazz.ro sau aplicația Tazz, serverele noastre creează în mod automat înregistrări ale vizitei dumnevoastră. Aceste înregistrări includ, de obicei, adresa IP, numărul de accesări, pagina de internet de la care te-ai conectat și alte date.

Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți politica Societății privind fișierele de tip „cookie”: https://Tazz.ro/content/cookies/

Categoriile de date pe care le prelucrăm sunt:

 • Date personale de identificare ale persoanei fizice (nume, prenume, adresă, telefon, e-mail, adresă IP) sau a persoanei juridice (denumire, nr. înregistrare la Registrul Comerțului, Cod Unic Identificare, adresă, telefon, e-mail, nume prenume reprezentant). Datele sunt necesare pentru derularea raportului contractual cu Societatea, precum și pentru ducerea la îndeplinire a serviciilor asumate;
 • Date referitoare la comenzile efectuate;
 • Detalii personale financiare (informații legate de contul bancar): doar pentru efectuarea de plăți în sistem on-line – dacă e cazul;

Prin completarea datelor dumneavoastră pe site-ul Tazz.ro sau în aplicația Tazz și prin acceptarea Politicii de prelucrare a datelor, precum și prin acceptarea Termenilor și a condițiilor generale, vă dați acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să fie colectate, stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către noi și/sau Partenerii și/sau colaboratorii noștri, în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora.

2.2. Site-ul Tazz.ro se poate folosi fără a trebui să se introducă date cu caracter personal.

Însă, pentru a putea beneficia de serviciul nostru de comenzi on-line, este nevoie să completați date personale precum:

 • numele și prenumele
 • adresa de livrare unde recepționați comanda
 • adresa de e-mail
 • numărul de telefon

2.3. Datele sunt înregistrate numai în momentul în care clienții/utilizatorii sunt de acord și informați în privința faptului că acestea vor fi transmise către noi.

Sub nicio formă utilizatorii nu au obligația de a ne furniza datele lor personale, dar acestea sunt obligatorii pentru prestarea serviciului Tazz.ro , și, de asemenea, ne folosesc la completarea bazei noastre de date necesară îmbunătățirii serviciului prestat și efectuării acțiunilor noastre de promovare.

3. Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal

3.1. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificată si completată, SC HCL Online Advertising SRL ( Tazz.ro ) are obligația de a administra in condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care ne sunt furnizate.

Datele personale ale clienților care ne sunt furnizate sunt colectate, stocate și prelucrate în vederea:

 • preluării și procesării comenzilor online;
 • informării utilizatorilor/clienților/partenerilor privind evoluția și statusul comenzilor prin e-mail sau push notifications, inclusiv informarea prin e-mail referitoare la înregistrarea în cont (informări fără legătură cu informările periodice cu caracter comercial, despre FACILITĂȚI ȘI BENEFICII sau NOUTĂȚI, pentru care vă dați acordul separat)
 • informării utilizatorilor/clienților privind situația contului lor;
 • ducerii la îndeplinire a serviciului contractat, respectiv livrarea produselor comandate;
 • realizarea de rapoarte statistice interne necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite si a imaginii Societății, precum și pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promoții, funcționalități și servicii noi;
 • identificării dumneavoastră în cazul participării la concursuri;
 • activităților de informare despre FACILITĂȚI ȘI BENEFICII (oferte, promoții, mesaje publicitare si de marketing) privind activitatea Societății noastre si a terților cu care Societatea are relații contractuale, la adresele de e-mail comunicate nouă;
 • transmiterii de NOUTĂȚI precum și a altor informări referitoare la ofertele în curs, oferirii de felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale, adresate doar clienților înregistrați.

3.2. Societatea are obligația legală referitoare la datele cu caracter personal, ca acestea să fie:

 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime;
 • adecvate, pertinente și neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
 • prelucrate cu bună credință, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și numai pentru scopurile declarate anterior;
 • exacte și actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și respectiv prelucrate vor fi șterse sau rectificate;
 • stocate într-o formă care să permită portabilitatea precum și identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopului pentru care datele sunt colectate și prelucrate;

3.3. Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont și/sau de Comandă Clientul declară și acceptă ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a SC HCL Online Advertising SRL ( Tazz.ro ), înregistrată in Registrul de Evidență a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numarul 36808, și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate si prelucrate în scopul prevăzut mai sus la punctul 3.1.

Pentru a putea beneficia de avantajele informărilor referitor la FACILITĂȚI ȘI BENEFICII, respectiv la NOUTĂȚI puteți opta separat prin bifarea acestora în contul dumneavoastră de client de pe site-ul Tazz

Pentru dezabonare de la campaniile de informare despre FACILITĂȚI ȘI BENEFICII, vă rugăm să aveți în vedere opțiunea Mă dezabonez din pagina aferentă, respectiv setarea din contul dumneavoastră de client de pe site-ul Tazz

Pentru dezabonare de la informarea despre NOUTĂȚI, vă rugăm să aveți în vedere opțiunea de Mă dezabonez din pagina aferentă, respectiv setarea din contul dumneavoastră de client de pe site-ul Tazz

4. Părțile care au acces la informațiile dumneavoastră cu caracter personal

4.1. Datele colectate și stocate de către compania noastră sunt confidențiale. Ele sunt destinate utilizării de către operatorii noștri.

4.2. SC HCL Online Advertising SRL ( Tazz.ro ) poate furniza datele cu caracter personal doar altor societăți sau persoane cu care se află în relații contractuale de parteneriat, dar fără a se limita la:

 • Angajați ai Societății
 • Colaboratori (dispeceri, curieri, firme de curierat)
 • Parteneri (restaurante)

Aceste date le sunt furnizate însă doar în scopul pentru care ne-au fost transmise și numai după și în temeiul unui angajament contractual de confidențialitate și de respectare a legislației naționale și internaționale în vigoare, referitoare la prelucrarea datelor personale, angajament prin care se garantează că aceste date sunt folosite doar în scopul realizării obiectului contractului, se garantează că sunt păstrate în siguranță și că utilizarea acestor informații personale se poate face doar conform cu legislația în vigoare.

4.3. Datele prelucrate de noi sunt cele furnizate de către dumneavoastră prin completarea lor în formularul de creare de cont și prin care acceptați să fie incluse în baza de date a Tazz.ro . Datele sunt înregistrate numai în momentul în care dumneavoastră sunteți de acord și sunteți informați în privința faptului că acestea vor fi transmise către noi.

4.4. Categoriile de destinatari către care se pot transmite datele personale colectate:

 • angajați
 • furnizorii implicați in mod direct/indirect în procesul de execuție a comenzii plasate:
  • restaurante partenere
  • dispeceri
  • curieri / firme de curierat
  • procesatori de plăți on-line
 • autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale, autorități de protecție a consumatorilor, organele statului competente în materie penală), ca urmare a vreunei obligații legale a Operatorului;

4.5. Prin clauze speciale stipulate în fiecare contract de parteneriat (cu restaurantele partenere, dispeceri, curierii / firmele de curierat, etc) ne asigurăm de obligativitatea respectării confidențialității datelor personale la care Partenerii noștri au acces prin intermediul relației contractuale cu Societatea, precum și alinierea lor la normele naționale și internaționale referitoare la prelucrarea datelor personale cu fiecare dintre aceștia.

5. Măsuri luate pentru asigurarea securității prelucrării datelor cu caracter personal

SC HCL Online Advertising SRL ia toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, după cum urmează:

a. ne asigurăm că utilizatorii accesează baza de date cu caracter personal numai pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;

b. efectuăm la intervale regulate de timp (zilnic) o copie de siguranță a bazei de date;

c. computerele de la care se accesează baza de date cu informații cu caracter personal au implementate soluții de protecție antivirus, antispam și firewall actualizate periodic;

d. implementăm și/sau actualizăm clauze contractuale de confidențialitate și de prelucrare a datelor personale, cu privire la obligativitatea respectării normelor și legislației naționale și internaționale în vigoare, precum și prin obligativitatea respectării solicitărilor referitoare la datele personale venite de la persoanele îndrituite - în relația cu oricare dintre partenerii noștri.

e. aplicăm un cadru intern de politici și standarde minime la toate nivelurile societății noastre pentru a păstra siguranța datelor dvs. Aceste politici și standarde sunt actualizate periodic pentru a corespunde reglementărilor în vigoare. În mod specific și conform legii, luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate (politici și proceduri, securitate informatică etc.) pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor dvs. cu caracter personal și a modului în care sunt prelucrate. În plus, angajații noștri au obligația de a păstra confidențialitatea și nu pot divulga datele dvs. cu caracter personal în mod ilegal sau inutil.

f. Pentru mai multă siguranță folosim protocolul HTTPS, un protocol care criptează datele transmise (de exemplu, prin intermediul formularelor de contact din site). Aceasta înseamnă că, fie și în eventualitatea puțin probabilă în care aceste date ar fi interceptate, ele nu ar putea fi citite de către o terță parte.

Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a proteja datele cu caracter personal colectate si analizăm periodic noile tehnologii în domeniu și, dacă este cazul, le aplicăm în vederea îmbunătățirii sistemelor noastre de securitate.

6. Drepturile persoanelor ale căror date personale sunt colectate și/sau prelucrate

6.1. Drepturile pe care le aveți în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în baza condițiilor specificate in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016 și pe care le puteti exercita oricând:

 • Dreptul la informare

  SC HCL Online Advertising SRL, prin Site-ul Tazz.ro și aplicația Tazz, în calitate de operator este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:

  a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

  b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

  c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de informare, acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie etc, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

  d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

 • Dreptul de acces la datele proprii cu caracter personal

  Vă permite să obțineți din partea noastră o confirmare a faptului că Societatea prelucrează sau nu date personale care vă privesc si ce astfel de date sunt prelucrate; în cazul în care datele cu caracter personal care vă privesc nu sunt colectate de la dumneavoastră, orice informații disponibile privind sursa acestora, în cazurile in care nu avem o interdictie legală privind divulgarea sursei.

  În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta Societății o adresă întocmită în formă scrisă.

 • Dreptul la rectificare

  Presupune dreptul de a rectifica sau actualiza datele dumneavoastră cu caracter personal care sunt inexacte, incomplete sau care s-au modificat.

  Acest lucru îl puteți realiza chiar dumneavoastră, oricând, doar prin accesarea contului de utilizator.

 • Dreptul de intervenţie asupra datelor

  Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la societate, la cerere şi în mod gratuit:

  a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu legislația curentă, în special a datelor incomplete sau inexacte;

  b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu legislația curentă;

  c) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

  Pentru exercitarea acestui drept puteți înainta Societății o adresă întocmită în formă scrisă.

 • Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”

  Presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dumneavoastră, iar acesta a fost retras.

  Alegând să vă ștergem datele din baza noastră de date nu veți mai putea beneficia de serviciul nostru și nici de reducerile și ofertele noastre promoționale.

  Pentru exercitarea dreptului prevăzut mai sus, persoana vizată va înainta Societății o adresă întocmită în formă scrisă.

 • Dreptul de a vă retrage consimțământul

  Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră.

  Alegând să vă retrageți consimțământul nu veți mai putea beneficia de serviciul nostru și nici de reducerile și ofertele noastre promoționale exclusive.

  Pentru exercitarea dreptului prevăzut mai sus persoana vizată va înainta Societății o adresă întocmită în formă scrisă.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării

  Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra vă opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor.

  Pentru exercitarea dreptului prevăzut mai sus persoana vizată va înainta Societății o adresă întocmită în formă scrisă

 • Dreptul la portabilitatea datelor

  Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, cu posibilitatea de a le transmite unui alt operator, în cazul în care prelucrarea datelor s-a efectuat fie în baza consimțământului dumneavoastră sau a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate.

  Pentru exercitarea dreptului prevăzut mai sus persoana vizată va înainta Societății o adresă întocmită în formă scrisă.

 • Dreptul la opoziție

  Presupune că, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum (i) prelucrarea a fost efectuată în interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

  În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

  În vederea exercitării acestui drept, persoana vizată va înainta Societății o adresă întocmită în formă scrisă.

 • Dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor personale

 • Dreptul de a vă adresa justiției

  Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.

  Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază pârâtul.

6.2. În cererile adresate Societății, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Pentru oricare dintre solicitările primite referitor la prelucrarea datelor personale, societatea este obligată să vă comunice măsurile luate în temeiul celor de mai sus, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

7. Disclaimer

SC HCL Online Advertising SRL prin site-ul Tazz.ro și aplicația Tazz nu poate fi ținută responsabilă de activitățile de marketing promovate de anumite site-uri de socializare pe care le vizitați referitor sau în legătură cu reclame/pop-up-uri la site-ul Tazz.ro sau la aplicația Tazz.

Această activitate este consecința comportamentală pe care o afișați în mediul online și are legătură cu setările dumneavoastră de cont de pe site-urile respective, setări pe care le puteți gestiona din conturile dumneavoastră.

În cazul în care ați ales să rămâneți informat referitor la FACILITĂȚILE ȘI BENEFICIILE oferite de Tazz.ro , respectiv să primiți documentul nostru cu NOUTĂȚI, dar vă răzgândiți, puteți gestiona aceste modificări oricând din contul dumneavoastră, respectiv puteți utiliza funcția de Dezabonare din informări.

Pentru orice neclarități referitor la protecția datelor personale ne puteți contacta:

 • printr-o solicitare pe e-mail - la adresa: datepersonale@Tazz.ro precizând numele dumneavoastră, adresa poștală sau de e-mail (în funcție de modalitatea prin care doriți să comunicam), numărul de telefon si scopul cererii;
 • printr-o cerere transmisă Societății prin poștă la adresa str. Pictor Ion Negulici, nr. 36, Timișoara precizând numele dumneavoastră, adresa poștală sau de e-mail (în funcție de modalitatea prin care doriți să comunicam), numărul de telefon si scopul cererii.
 • Prin utilizarea formularului de contact de pe site: https://Tazz.ro/contact

Referințe:

Comisia Europeană – despre Protecția Datelor cu Caracter Personal

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP

Regulamentul UE 2016/679

Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

Versiune valabilă începând cu data de 24 mai 2018.

TimisoaraCluj-NapocaBucurestiIasiAradBrasovOradeaSibiuDevaAlba IuliaBaia MarePloiestiCraiovaBrailaResitaBotosaniTargu MuresConstantaSuceavaRoman