REGULAMENTUL CAMPANIEI

Free delivery

 

Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei “Free delivery” este HCL Online Advertising SRL, cu sediul în România, localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, și adresa de corespondență în Str. Proclamația de la Timișoara, nr.5, Timișoara, județul Timiș, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, denumit în continuare Tazz by eMAG,

Art. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

Campania se desfasoara in perioada 15.05.2021 – 17.05.2021 prin intermediul platformei Tazz by eMAG, in localitatile Timisoara si Cluj-Napoca.

Art. 3 PARTICIPANTI SI PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice care comanda produse in valoare de minim 29,90 Lei de pe site-ul www.tazz.ro sau din aplicatia Tazz by eMAG, de la partenerii din categoria “Livrarea Gratuita”.

Art. 4 DREPTUL LA PARTICIPARE

Campania se adresează tuturor persoanelor fizice, cu varsta de minim 16 ani, din localitatile Timisoara si  Cluj-Napoca care accesează online site-ul www.tazz.ro sau aplicația mobilă Tazz by eMAG, disponibilă gratuit în magazinele Google Play și AppStore. Pentru a putea participa la campanie, este necesar ca persoanele sa aiba un cont Tazz by eMAG activ la data începerii campaniei sau sa isi deschida un cont nou. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.

Art. 5 MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru fiecare comanda in valoare de minim 29,90 Lei plasata la partenerii din categoria Livrare Gratuita de pe platforma Tazz by eMAG, sau pentru fiecare comanda in valoare de minim 50 Lei plasata la partenerii non-food de pe platforma Tazz by eMAG  in perioada 15.05.2021 – 17.05.2021 pe site-ul www.tazz.ro sau in aplicatia Tazz by eMAG, respectiv la produsele din categoria marcata la art.3, de o persoana care indeplineste conditiile prevazute la art.4, participantii vor beneficia de livrare gratuita.

Art. 6 REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe website-ul https://tazz.ro/content/regulament_campanii si la adresa, Str. Proclamația de la Timișoara, Nr. 5, Timișoara, județul Timiș.

 

Art. 7 FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

Art. 8 INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicare cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte pe https://tazz.ro/content/regulament_campanii

Art. 9 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopul si pe durata organizarii si desfasurarii Campaniei Free delivery

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro). Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor abilitate prin lege sa le primeasca. Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin transmiterea unui e-mail la adresa: datepersonale@tazz.ro

Art. 10 LITIGII

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din municipiul Timisoara.

 Art. 11 CONTESTATII

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data livrarii comenzii. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare.

Art. 12 ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului din Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, judet Timis si se regaseste si pe website-ul https://tazz.ro/content/regulament_campanii

 HCL ONLINE ADVERTISING SRL
REGULAMENTUL CAMPANIEI

“tazz10”

 

Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei “tazz10” este HCL Online Advertising SRL, cu sediul în România, localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, și adresa de corespondență în Str. Proclamația de la Timișoara, nr.5, Timișoara, județul Timiș, înmatriculată la  Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, denumit în continuare Tazz by eMAG,

Art. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

Campania se desfasoara in perioada 15.05.2021 - 17.05.2021 prin intermediul platformei Tazz by eMAG, in localitatile: Bucuresti, Arad, Braila, Brasov, Sibiu, Iasi, Oradea, Targu Mures, Constanta, Craiova, Galati, Pitesti si Ploiesti.

Art. 3 PARTICIPANTI SI PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice care comanda produse in valoare de minim 29.90 lei (transportul nu este inclus), si aplica codul de voucher tazz10. Voucherul se poate aplica la plata cash doar la partenerii din categoria Accepta vouchere, iar la plata cu cardul la toti partenerii din platforma Tazz by eMAG.

Art. 4 DREPTUL LA PARTICIPARE

Campania se adresează tuturor persoanelor fizice, cu varsta de minim 16 ani, din localitatile Bucuresti, Arad, Braila, Brasov, Sibiu, Iasi, Oradea, Targu Mures, Constanta, Craiova, Galati, Pitesti, Ploiesti care accesează online site-ul www.tazz.ro sau aplicația mobilă Tazz by eMAG, disponibilă gratuit în magazinele Google Play și AppStore. Pentru a putea participa la campanie, este necesar ca persoanele sa aiba un cont Tazz by eMAG activ la data începerii campaniei sau sa isi deschida un cont nou. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.

Art. 5 MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru orice comanda in valoare de minim 29.90 de lei (transportul nu este inclus), plasata la restaurantele participante la campanie, in perioada mentionata la Art.2, Clientul poate sa utilizeze voucherul tazz10”. Voucherul are o valoare de 10 Lei si se poate utiliza pentru platile cu cash doar la restaurantele din categoria “Accepta Vouchere”, iar pentru platile cu cardul la toate restaurantele partenere din platforma Tazz by eMAG.

Art. 6 REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe website-ul https://tazz.ro/content/regulament_campanii si la adresa, Str. Proclamația de la Timișoara, Nr. 5, Timișoara, județul Timiș.

 

Art. 7 FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

Art. 8 INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicare cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte pe https://tazz.ro/content/regulament_campanii.

Art. 9 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopul si pe durata organizarii si desfasurarii Campaniei tazz10“.

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro). Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor abilitate prin lege sa le primeasca. Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin transmiterea unui e-mail la adresa: datepersonale@tazz.ro

Art. 10 LITIGII

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din municipiul Timisoara.

 Art. 11 CONTESTATII

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data livrarii comenzii. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare.

Art. 12 ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului din Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, judet Timis si se regaseste si pe website-ul https://tazz.ro/content/regulament_campanii

 

 HCL ONLINE ADVERTISING SRLREGULAMENTUL CAMPANIEI

Free delivery

 

Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei “Free delivery” este HCL Online Advertising SRL, cu sediul în România, localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, și adresa de corespondență în Str. Proclamația de la Timișoara, nr.5, Timișoara, județul Timiș, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, denumit în continuare Tazz by eMAG,

Art. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

Campania se desfasoara in perioada 07.05.2021 – 09.05.2021 prin intermediul platformei Tazz by eMAG, in localitatile Timisoara si Cluj-Napoca.

Art. 3 PARTICIPANTI SI PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice care comanda produse in valoare de minim 29,90 Lei de pe site-ul www.tazz.ro sau din aplicatia Tazz by eMAG, de la partenerii din categoria “Livrarea Gratuita”.

Art. 4 DREPTUL LA PARTICIPARE

Campania se adresează tuturor persoanelor fizice, cu varsta de minim 16 ani, din localitatile Timisoara si  Cluj-Napoca care accesează online site-ul tazz.ro sau aplicația mobilă Tazz by eMAG, disponibilă gratuit în magazinele Google Play și AppStore. Pentru a putea participa la campanie, este necesar ca persoanele sa aiba un cont Tazz by eMAG activ la data începerii campaniei sau sa isi deschida un cont nou. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.

Art. 5 MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru fiecare comanda in valoare de minim 29,90 Lei plasata la partenerii din categoria Livrare Gratuita de pe platforma Tazz by eMAG, sau pentru fiecare comanda in valoare de minim 50 Lei plasata la partenerii non-food de pe platforma Tazz by eMAG  in perioada 07.05.2021 – 09.05.2021 pe site-ul www.tazz.ro sau in aplicatia Tazz by eMAG, respectiv la produsele din categoria marcata la art.3, de o persoana care indeplineste conditiile prevazute la art.4, participantii vor beneficia de livrare gratuita.

Art. 6 REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe website-ul https://tazz.ro/content/regulament_campanii si la adresa, Str. Proclamația de la Timișoara, Nr. 5, Timișoara, județul Timiș.

 

Art. 7 FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

Art. 8 INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicare cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte pe https://tazz.ro/content/regulament_campanii

Art. 9 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopul si pe durata organizarii si desfasurarii Campaniei Free delivery

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro). Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor abilitate prin lege sa le primeasca. Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin transmiterea unui e-mail la adresa: datepersonale@tazz.ro

Art. 10 LITIGII

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din municipiul Timisoara.

 Art. 11 CONTESTATII

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data livrarii comenzii. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare.

Art. 12 ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului din Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, judet Timis si se regaseste si pe website-ul https://tazz.ro/content/regulament_campanii

 HCL ONLINE ADVERTISING SRLREGULAMENTUL CAMPANIEI

“Weekend10”

 

Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei “Weekend10” este HCL Online Advertising SRL, cu sediul în România, localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, și adresa de corespondență în Str. Proclamația de la Timișoara, nr.5, Timișoara, județul Timiș, înmatriculată la  Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, denumit în continuare Tazz by eMAG,

Art. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

Campania se desfasoara in perioada 07.05.2021 - 09.05.2021 prin intermediul platformei Tazz by eMAG, in localitatile Bucuresti, Arad, Braila, Brasov, Sibiu, Iasi, Oradea, Targu Mures, Constanta, Craiova, Galati, Pitesti, Ploiesti.

Art. 3 PARTICIPANTI SI PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice care comanda produse in valoare de minim 29.90 lei (transportul nu este inclus), si aplica codul de voucher Weekend10. Voucherul se poate aplica la plata cash doar la partenerii din categoria Accepta vouchere, iar la plata cu cardul la toti partenerii din platforma Tazz by eMAG.

Art. 4 DREPTUL LA PARTICIPARE

Campania se adresează tuturor persoanelor fizice, cu varsta de minim 16 ani, din localitatile Bucuresti, Arad, Braila, Brasov, Sibiu, Iasi, Oradea, Targu Mures, Constanta, Craiova, Galati, Pitesti, Ploiesti care accesează online site-ul tazz.ro sau aplicația mobilă Tazz by eMAG, disponibilă gratuit în magazinele Google Play și AppStore. Pentru a putea participa la campanie, este necesar ca persoanele sa aiba un cont Tazz by eMAG activ la data începerii campaniei sau sa isi deschida un cont nou. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.

Art. 5 MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru orice comanda in valoare de minim 29.90 de lei (transportul nu este inclus), plasata la restaurantele participante la campanie, Clientul poate sa utilizeze voucherul Weekend10”. Voucherul are o valoare de 10 Lei si se poate utiliza pentru platile cu cash doar la restaurantele din categoria “Accepta Vouchere”, iar pentru platile cu cardul la toate restaurantele partenere din platforma Tazz by eMAG.

Art. 6 REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe website-ul https://tazz.ro/content/regulament_campanii si la adresa, Str. Proclamația de la Timișoara, Nr. 5, Timișoara, județul Timiș.

 

Art. 7 FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

Art. 8 INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicare cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte pe https://tazz.ro/content/regulament_campanii.

Art. 9 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopul si pe durata organizarii si desfasurarii Campaniei Weekend10“.

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro). Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor abilitate prin lege sa le primeasca. Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin transmiterea unui e-mail la adresa: datepersonale@tazz.ro

Art. 10 LITIGII

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din municipiul Timisoara.

 Art. 11 CONTESTATII

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data livrarii comenzii. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare.

Art. 12 ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului din Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, judet Timis si se regaseste si pe website-ul https://tazz.ro/content/regulament_campanii

 

 HCL ONLINE ADVERTISING SRL


ACT ADIȚIONAL la

REGULAMENTUL CAMPANIEI

Voucher 20 de lei client Genius

 

 

Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei Voucher 20 de lei client Genius este HCL Online Advertising SRL, cu sediul în România, localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, și adresa de corespondență în str. Proclamația de la Timișoara, nr.5, Timișoara, județul Timiș, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, denumit în continuare Tazz by eMAG,

si

DANTE INTERNAȚIONAL S.A. cu sediul în Bucureşti, Şos. Virtutii nr. 148, Spaţiul E47, sector 6 şi adresa de corespondenţă în Voluntari, Şos. Bucuresti Nord nr. 15-25, Et. 5, Swan Office Park, Windsor Building, 077190, Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti cu J40/372/2002, CUI RO14399840, (denumita în continuare “eMAG”) Art. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE Campania se desfasoara in perioada de 23.04.2021 – 30.04.2021, cu drept de prelungire, prin intermediul platformei Tazz by eMAG.

 

Organizatorul campaniei Voucher 20 de lei client Geniusmodifica regulamentul initial si anume: Art.2 si Art.5 si vor avea urmatorul continut:

 

 Art 2. DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

Campania se desfasoara in perioada 23.04.2021 – 31.05.2021, cu drept de prelungire, prin intermediul platformei Tazz by eMAG.

 

 

Art. 5 MECANISMUL CAMPANIEI        

 

Toti clientii noi care au un cont creat pe site-ul/platforma www.emag.ro si se logheaza pe platforma Tazz by eMAG folosind credentialele (user si parola) contului de client eMAG si care au atributul de eMAG Genius, vor beneficia de un voucher in valoare de 20 de Lei.

Pentru clientii noi care se logheaza cu contul de eMAG, ce are atributul de eMAG Genius, pe platforma Tazz by eMAG in perioada 23.04.2021 – 31.05.2021, valabilitatea voucherului va fi de 30 de zile din momentul logarii.

Pentru clientii deja logati cu contul de eMAG, care are atributul de eMAG Genius, pe platforma Tazz by eMAG, valabilitatea voucherului va fi din data de 23.04.2021 pana in 24.05.2021.

Voucherul se regaseste in sectiunea “Ai un voucher sau un card cadou” din pasul “Finalizeaza comanda” si se aplica comenzilor plasate la restaurantele din platforma Tazz by eMAG astfel : pentru comenzile care au ca modalitate de plata selectata, plata cu cardul, voucherul este se aplica la toate restaurantele din categoria Restaurante”; iar pentru comenzile care au ca modalitate de plata selectata, plata cash, voucherul se aplica la restaurantele din categoria “Accepta vouchere”.

 Celelalte prevederi ale regulamentului rămân neschimbate.

 

Prezentul Act Adițional se completează cu prevederile Regulamentului și este parte integrantă din acesta, fiind încheiat astăzi, 27.04.2021

 

HCL ONLINE ADVERTISING SRL

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI

“Voucher 20 de lei client Genius”

Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Voucher 20 de lei client Genius este HCL Online Advertising SRL, cu sediul în România, localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, și adresa de corespondență în Str. Proclamația de la Timișoara, nr.5, Timișoara, județul Timiș, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, denumit în continuare Tazz by eMAG,

si

 

DANTE INTERNAȚIONAL S.A. cu sediul în Bucureşti, Şos. Virtutii nr. 148, Spaţiul E47, sector 6 şi adresa de corespondenţă în Voluntari, Şos. Bucuresti Nord nr. 15-25, Et. 5, Swan Office Park, Windsor Building, 077190, Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti cu J40/372/2002, CUI RO14399840, (denumita în continuare “eMAG”)

Art. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

Campania se desfasoara in perioada de 23.04.2021 30.04.2021, cu drept de prelungire, prin intermediul platformei Tazz by eMAG.

Art. 3 PARTICIPANTI SI PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice care se logheaza in contul din platforma Tazz by eMAG, folosind optiunea « Continua eMAG » si au achizitionat subscriptia eMAG Genius ori s-au inscris in perioada de incercare gratuita Genius, in continuare numiti « clienti care au atributul de eMAG Genius ».

Art. 4 DREPTUL LA PARTICIPARE

Campania se adresează tuturor persoanelor fizice, cu varsta de minimum 16 ani, din localitatile Timisoara, Bucuresti, Constanta, Cluj Napoca, Iasi, Pitesti, Ploiesti, Brasov, Craiova,Galati, Braila, Sibiu si judetul Ilfov, unde este disponibil serviciul « eMAG Genius », care accesează online site-ul tazz.ro sau aplicația mobilă Tazz by eMAG, disponibilă gratuit în magazinele Google Play și AppStore. Pentru a putea participa la prezenta Campanie, este necesar ca persoanele sa aiba un cont pe platforma Tazz by eMAG activ la data începerii Campaniei sau sa isi deschida un cont nou si sa se logheze in cont folosind userul si parola contului de pe platforma www.emag.ro, folosind optiunea Autentificare cu eMAG. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta integral si liber consimtit prevederile acestui Regulament.

Art. 5 MECANISMUL CAMPANIEI

Clientii care au un cont creat pe site-ul/platforma www.emag.ro si se logheaza pe platforma Tazz by eMAG folosind credentialele (user si parola) contului de client eMAG, prin optiunea Autentificare cu eMAG si care au atributul de eMAG Genius, vor beneficia de un voucher in valoare de 20 de Lei.

Pentru clientii noi care se logheaza cu contul de eMAG, ce are atributul de eMAG Genius, pe platforma Tazz by eMAG in perioada 23.04.2021 – 30.04.2021, valabilitatea voucherului va fi de 30 de zile din momentul logarii.

Pentru clientii deja logati cu contul de eMAG, care are atributul de eMAG Genius, pe platforma Tazz by eMAG, valabilitatea voucherului va fi din data de 23.04.2021 pana in 24.05.2021.

Voucherul se regaseste in sectiunea “Ai un voucher sau un card cadou” din pasul “Finalizeaza comanda” si se aplica comenzilor plasate la restaurantele din platforma Tazz by eMAG astfel: pentru comenzile care au ca modalitate de plata selectata, « plata cu cardul », voucherul se aplica la toate restaurantele din categoria Restaurante” ; iar pentru comenzile care au ca modalitate de plata selectata, “plata cash”, voucherul se aplica la restaurantele din categoria “Accepta vouchere”.

Art. 6 REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe website-ul https://tazz.ro/content/regulament_campanii si la adresa, Str. Proclamația de la Timișoara, Nr. 5, Timișoara, județul Timiș.

Art. 7 FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

Art. 8 INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicare cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte pe https://tazz.ro/content/regulament_campanii.

Art. 9 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopul si pe durata organizarii si desfasurarii Campaniei “Voucher 20 de lei client Genius”

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro). Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor abilitate prin lege sa le primeasca. Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin transmiterea unui e-mail la adresa: datepersonale@tazz.ro

 

Art. 10 LITIGII

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din municipiul Timisoara.

 Art. 11 CONTESTATII

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data livrarii comenzii. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare.

Art. 12 ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. Prezentul Regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului din Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, judet Timis si se regaseste si pe website-ul https://tazz.ro/content/regulament_campanii

 

 HCL ONLINE ADVERTISING SRL

 

 


EGULAMENTUL CAMPANIEI

Răsplătim alegerile fresh”

 

Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei Răsplătim alegerile fresh este HCL Online Advertising SRL, cu sediul în România, localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, județul Timiș, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, reprezentată legal prin administrator Alin Șerban, societate care funcționează conform tuturor prevederilor legale în vigoare din România, denumită  în continuare Tazz by eMag,

Art. 2. DURATA CAMPANIEI ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE

Campania se va desfasoara în perioada 09.04.2021 – 19.04.2021, prin intermediul platformei sau aplicației Tazz by eMAG, pentru comenzile care respecta mecanismul prezentului Regulament din orasele Bucuresti, Timisoara, Arad, Braila, Brasov, Sibiu, Cluj-Napoca, Deva, Iasi, Oradea, Targu Mures, Constanta, Craiova, Galati, Pitesti si Ploiesti.          

Art. 3. PARTICIPANȚI ȘI PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se adresează tuturor persoanelor fizice cu vârsta minimă de 16 ani care îndeplinesc condițiile din prezentul Regulament și care accesează online site-ul tazz.ro sau aplicația mobilă Tazz by eMAG, disponibilă gratuit în magazinele Google Play și AppStore. Pentru a putea participa la campanie, este necesar ca persoanele sa aiba un cont Tazz by eMAG activ la data începerii campaniei sau sa isi deschida un cont nou.

Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.

 Art. 4. MECANISMUL CAMPANIEI

Campania se desfasoara în perioada 09.04.2021 – 19.04.2021 pentru participanții mentionati in art. 3 care plaseaza o comanda de minimum 100 (osuta) Lei, la partenerul Kaufland din platforma Tazz by eMAG si introduc voucherul „K_FRESH  in platforma Tazz by eMAG din orasele Bucuresti, Timisoara, Arad, Braila, Brasov, Sibiu, Cluj-Napoca, Deva, Iasi, Oradea, Targu Mures, Constanta, Craiova, Galati, Pitesti si Ploiesti.

Codul de voucher „K_FRESH are valoarea de 20 lei.

Voucherul transmis poate fi utilizat pe toata durata campaniei, putând fi aplicat la fiecare comanda de minimum 100 (osuta) de lei plasata la partenerul Kaufland, de pe platforma Tazz by eMAG.  

Codul de voucherul se introduce manual de catre participant in cosul de cumparaturi din sectiunea ”Ai un voucher sau un card cadou?”.

Art. 5. REGULAMENT GENERAL

Prezenta campanie se desfășoară cu respectarea legislației în vigoare pe teritoriul României și pe teritoriul Uniunii Europene (UE), respectând drepturile participanților. 

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe website-ul https://tazz.ro/content/regulament_campanii și la adresa din Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara nr. 5, județ Timiș.

Art. 6. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopul si pe durata organizarii si desfasurarii Campaniei “ Fast Delivery or Voucher Back ”.

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro). Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor abilitate prin lege sa le primeasca. Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin transmiterea unui e-mail la adresa: datepersonale@tazz.ro

Datele prelucrate pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată și autorităților abilitate prin lege să le primească.

Pentru orice informații sau solicitări în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta prin:

Art. 7. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicare cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte pe https://tazz.ro/content/regulament_campanii

Art. 8. LITIGII

Dacă vor apărea litigii între www.tazz.ro, proprietatea HCL Online Advertising SRL și participanți, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Într-un caz contrar, pentru soluționarea litigiilor, între părțile implicate în litigiu, litigiul va fi înaintat către soluționare lor de către instanțele competente din municipiul Timisoara. . 

Art. 9. CONTESTAȚII

Cererea scrisă a participantilor la Campanie in vederea sesizării Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la adresa de corespondență a Organizatorului din Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara nr. 5, județ Timiș,  in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data livrarii comenzii. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luată în considerare.

Art. 10. ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondență a Organizatorului din Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, judet Timis si se regaseste si pe website-ul https://tazz.ro/content/regulament_campanii

 

HCL ONLINE ADVERTISING SRL

 


REGULAMENTUL CAMPANIEI 

Fast Delivery or Voucher Back 

 

Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI  

Organizatorul campaniei  “Fast Delivery or Voucher Back” este HCL Online Advertising SRL, cu sediul în România, localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, și adresa de corespondență în str. Proclamația de la Timișoara, nr.5, Timișoara, județul Timiș, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, denumit în continuare Tazz by eMAG. 


Art. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE 

Campania se desfasoara in  perioada 08.04.2021 – 18.04.2021  prin intermediul platformei Tazz by eMAG, ilocalitatea Timisoara. 


Art. 3 PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE  

Campania se desfasoara pentru produsele marcate in platforma Tazz by eMAG din categoria „Livrare în max. 45 min.”  ale restaurantului Sis Kebab Lipovei. Comanda minima pentru a putea participa la aceasta campanie este de 29,90 Lei ( transportul nu este inclus in comanda minima ). 


Art. 4 DREPTUL LA PARTICIPARE 

Campania se adresează tuturor persoanelor fizice, cu varsta de minim 16 ani, din localitatea Timisoara care  accesează online site-ul tazz.ro sau aplicația mobilă Tazz by eMAG, disponibilă gratuit în magazinele Google Play și AppStorePentru a putea participa la campanie, este necesar ca persoanele sa aiba un cont Tazz by eMAG activ la data începerii campaniei sau sa isi deschida un cont nou. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament. 


 Art. 5 MECANISMUL CAMPANIEI  

Pentru fiecare comanda plasata in perioada 08.04.2021 – 18.04.2021, in cadrul campaniei Fast Delivery or Voucher Backrespectiv la produsele marcate conform art.3, de o persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 4, in perioada derularii campaniei pe website-ul www.tazz.ro sau in aplicatia Tazz by eMAG, participantilor li se va acorda un voucher, insemnand contravaloarea comenzii plasate ( contravaloarea transportului nu este inclusa ), daca intre momentul plasarii comenzii si pana la ridicarea acesteia au trecut mai mult de 45 de minute. In cazul in care livrarea comenzii depaseste cele 45 de minute, clientul va fi contactat in vederea acordarii voucherului. 

 

Art. 6 REGULAMENTUL CAMPANIEI  

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe website-ul https://tazz.ro/regulament_campanii si la adresa, Str. Proclamația de la Timișoara, Nr. 5, Timișoara, județul Timiș.  


Art. 7 FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT  

In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.  


Art. 8 INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI  

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicare cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte pe https://tazz.ro/regulament_campanii 


Art. 9 PROTECTIA DATELOR PERSONALE 

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopul si pe durata organizarii si desfasurarii Campaniei “ Fast Delivery or Voucher Back . 

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro). Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor abilitate prin lege sa le primeasca. Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin transmiterea unui e-mail la adresa: datepersonale@tazz.ro  


Art. 10 LITIGII 

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din municipiul Timisoara 


Art. 11 CONTESTATII  

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data livrarii comenzii. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare.  

 

Art. 12 ALTE REGLEMENTARI  

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului din Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, judet Timis si se regaseste si pe website-ul https://tazz.ro/regulament_campanii 

  

HCL ONLINE ADVERTISING SRL 

Regulamentul Campaniei “KFC CEVA CU ROTI”

Consulta regulamentul campaniei aici: 
https://www.kfc.ro/cevacuroti/docs/regulament_campanie_kfc_ceva_cu_roti.pdf 

REGULAMENTUL CAMPANIEI

“Prima comanda nu se uita niciodata”

 

 

Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei Prima comanda nu se uita niciodata este HCL Online Advertising SRL, cu sediul în România, localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, și adresa de corespondență în Str. Proclamația de la Timișoara, nr.5, Timișoara, județul Timiș, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, denumit în continuare Tazz by eMAG,

Art. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

Campania se desfasoara in perioada  05.04.2021 – 30.04.2021 , prin intermediul platformei Tazz by eMAG, in localitatile Timișoara, Cluj-Napoca, Bucuresti, Iasi, Arad, Sibiu, Brasov, Oradea, Ploiesti, Pitesti, Constanta, Craiova, Braila, Targu Mures și Galati.

Art. 3 PARTICIPANTI SI PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice care comanda produse in valoare de 29.90 Lei (transportul nu este inclus) din localitatile Timișoara, Cluj-Napoca, Bucuresti, Arad, Sibiu, Brasov, Oradea, Ploiesti, Pitesti, Constanta, Craiova, Braila, Targu Mures și Galati de pe site-ul tazz.ro sau din aplicatia Tazz by eMAG, de la partenerii din categoria “ Accepta Vouchere”. Pentru comenzile efectuate din localitatea Iasi, comanda minima este in valoare de 49.90 Lei (transportul nu este inclus).

Art. 4 DREPTUL LA PARTICIPARE0

Campania se adresează tuturor persoanelor fizice, cu varsta de minim 16 ani, din localitatile Timișoara, Cluj-Napoca, Bucuresti, Iasi, Arad, Sibiu, Brasov, Oradea, Ploiesti, Pitesti, Constanta, Craiova, Braila, Targu Mures și Galati care accesează online site-ul tazz.ro sau aplicația mobilă Tazz by eMAG, disponibilă gratuit în magazinele Google Play și AppStore. Pentru a putea participa la campanie, este necesar ca persoanele sa aiba un cont Tazz by eMAG activ la data începerii campaniei sau sa isi deschida un cont nou. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.

Art. 5 MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru prima ta comanda in valorea de minim 29.90 Lei plasata din localitatile Timișoara, Cluj-Napoca, Bucuresti, Arad, Sibiu, Brasov, Oradea, Ploiesti, Pitesti, Constanta, Craiova, Braila, Targu Mures Galati sau pentru prima ta comanda in valoare de 49.90 Lei plasata din localitatea Iasi, in perioada 05.04.2021 – 30.04.2021, pe site-ul www.tazz.ro sau in aplicatia Tazz by eMAG, respectiv la produsele din categoria marcata la art.3, de o persoana care indeplineste conditiile prevazute la art.4, participantii vor beneficia de un cod de reducere in valoare de 20 Lei, aplicat direct in cosul de cumparaturi.

Art. 6 REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe website-ul https://tazz.ro/content/regulament_campanii si la adresa, Str. Proclamația de la Timișoara, Nr. 5, Timișoara, județul Timiș.

 Art. 7 FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

Art. 8 INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicare cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte pe https://tazz.ro/content/regulament_campanii.

Art. 9 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopul si pe durata organizarii si desfasurarii Campaniei  Prima comanda nu se uita niciodata “.

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro). Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor abilitate prin lege sa le primeasca. Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin transmiterea unui e-mail la adresa: datepersonale@tazz.ro

Art. 10 LITIGII

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din municipiul Timisoara.

 Art. 11 CONTESTATII

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data livrarii comenzii. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare.

Art. 12 ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului din Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, judet Timis si se regaseste si pe website-ul https://tazz.ro/content/regulament_campanii.

 


REGULAMENTUL CAMPANIEI

Happy Hours cu livrarea GRATUITĂ

 

 

Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei “Happy Hours cu livrarea GRATUITĂ” este HCL Online Advertising SRL, cu sediul în România, localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, și adresa de corespondență în str. Proclamația de la Timișoara, nr.5, Timișoara, județul Timiș, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, denumit în continuare Tazz by eMAG.

Art. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

Campania se desfasoara in intervalul orar 14:30 – 17:30, de luni pana vineri, in perioada 01.04.2021 – 30.04.2021 prin intermediul platformei sau aplicației Tazz by eMAG, in orașele Timisoara, Bucuresti, Cluj-Napoca, Arad, Sibiu, Brasov, Deva, Targu Mures, Constanta, Botosani, Braila, Oradea, Iasi.

Art. 3 PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se desfasoara pentru partenerii marcati in platorma Tazz by eMAG in categoria ,,Happy Hours”.

Art. 4 DREPTUL LA PARTICIPARE

Campania se adresează tuturor persoanelor fizice, cu varsta de minim 16 ani, care accesează online site-ul tazz.ro sau aplicația mobilă Tazz by eMAG, disponibilă gratuit în magazinele Google Play și AppStore. Pentru a putea participa la campanie, este necesar ca persoanele sa aiba un cont Tazz by eMAG activ la data începerii campaniei sau sa isi deschida un cont nou. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.

 Art. 5 MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru fiecare comanda plasata in categoria de produse ,,Happy Hours” de o persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 4, in perioada derularii campaniei pe website-ul www.tazz.ro sau in aplicatia Tazz by eMAG, in orasele specificate la Art.2, cu o valoare de minimum 50 lei, participantii vor beneficia de livrare gratuita.

Art. 6 REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe website-ul https://tazz.ro/content/regulament_campanii  si la adresa, str. Proclamația de la Timișoara nr. 5, Timișoara, județul Timiș.

Art. 7 FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

Art. 8 INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicare cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte pe https://tazz.ro/content/regulament_campanii

Art. 9 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopul si pe durata organizarii si desfasurarii Campaniei Happy Hours cu livrarea GRATUITĂ.

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro). Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor abilitate prin lege sa le primeasca. Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin transmiterea unui e-mail la adresa: datepersonale@tazz.ro

Art. 10 LITIGII

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente dinmunicipiul Timisoara.

Art. 11 CONTESTATII

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data livrarii comenzii. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare.

Art. 12 ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului din Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, judet Timis si se regaseste si pe website-ul https://tazz.ro/content/regulament_campanii

 

HCL ONLINE ADVERTISING SRL

 


REGULAMENTUL CAMPANIEI

Fast Delivery or Voucher Back

 

Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei Fast Delivery or Voucher Back este HCL Online Advertising SRL, cu sediul în România, localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, și adresa de corespondență în str. Proclamația de la Timișoara, nr.5, Timișoara, județul Timiș, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, denumit în continuare Tazz by eMAG,

Art. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

Campania se desfasoara în perioada 15.03.2021 - 31.03.2021 prin intermediul platformei Tazz by eMAG, pentru restaurantele participante din localitatea Timisoara.

 

Art. 3 PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se desfasoara pentru produsele marcate in platforma Tazz by eMAG, din categoria „Livrare în max. 45 min.”  ale urmatoarelor restaurantelor participante: 3F Complex Studentesc și 3F Iulius Mall.

 

Comanda minima pentru a putea participa la aceasta campanie este de 29,90 Lei (valoarea transportului nu este inclusa in calculul valorii comenzii).

 

Art. 4 DREPTUL LA PARTICIPARE

Campania se adresează tuturor persoanelor fizice, cu varsta de minim 16 ani, din localitatea Timișoara care accesează online site-ul tazz.ro sau aplicația mobilă Tazz by eMAG, disponibilă gratuit în magazinele Google Play și AppStore. Pentru a putea participa la campanie, este necesar ca persoanele sa aiba un cont Tazz by eMAG activ la data începerii campaniei sau sa isi deschida un cont nou. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.

 Art. 5 MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru fiecare comanda plasata in perioada 15.03.2021 - 31.03.2021 din localitatea Timisoara in cadrul campaniei Fast Delivery or Voucher Back, respectiv la produsele marcate conform art. 3, de o persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 4, in perioada derularii campaniei pe website-ul www.tazz.ro sau in aplicatia Tazz by eMAG, participantilor li se va acorda un voucher, insemnand contravaloarea comenzii plasate ( contravaloarea transportului nu este inclusa ), daca intre momentul plasarii comenzii si pana la ridicarea acesteia au trecut mai mult de 45 de minute. In cazul in care livrarea comenzii depaseste cele 45 de minute, clientul va fi contactat in vederea acordarii voucherului.

Prezentul regulament nu este aplicabil comenzilor cu livrare programata, plasate prin platforma Tazz by eM
AG.

Voucherul este valabil 30 de zile din momentul primirii lui si se poate folosi la comenzile plasate pe website-ul www.tazz.ro sau in aplicatia Tazz by eMAG, la restaurantele din categoria “accepta vouchere”.

 

Art. 6 REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe website-ul https://tazz.ro/regulament_campanii  si la adresa, Str. Proclamația de la Timișoara, Nr. 5, Timișoara, județul Timiș.

Art. 7 FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

Art. 8 INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicare cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte pe https://tazz.ro/regulament_campanii .

Art. 9 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopul si pe durata organizarii si desfasurarii Campaniei Fast Delivery or Voucher Back “.

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro). Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor abilitate prin lege sa le primeasca. Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin transmiterea unui e-mail la adresa: datepersonale@tazz.ro

Art. 10 LITIGII

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din municipiul Timisoara.

Art. 11 CONTESTATII

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data livrarii comenzii. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare.

Art. 12 ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului din Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, judet Timis si se regaseste si pe website-ul https://tazz.ro/regulament_campanii.

 

HCL ONLINE ADVERTISING SRL


REGULAMENTUL CAMPANIEI

“Prima comanda nu se uita niciodata”

 

Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei Prima comanda nu se uita niciodata este HCL Online Advertising SRL, cu sediul în România, localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, și adresa de corespondență în Str. Proclamația de la Timișoara, nr.5, Timișoara, județul Timiș, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, denumit în continuare Tazz by eMAG,

Art. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

Campania se desfasoara in perioada de 24.02.2021 28.02.2021, prin intermediul platformei Tazz by eMAG, in localitatile Constanta si Iasi.

Art. 3 PARTICIPANTI SI PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice care comanda produse in valoare de 29.90 Lei (transportul nu este inclus), de pe site-ul tazz.ro sau din aplicatia Tazz by eMAG, de la partenerii din categoria “ Accepta Vouchere”.

Art. 4 DREPTUL LA PARTICIPARE

Campania se adresează tuturor persoanelor fizice, cu varsta de minim 16 ani, din localitatile Constanta si Iasi, care accesează online site-ul tazz.ro sau aplicația mobilă Tazz by eMAG, disponibilă gratuit în magazinele Google Play și AppStore. Pentru a putea participa la campanie, este necesar ca persoanele sa aiba un cont Tazz by eMAG activ la data începerii campaniei sau sa isi deschida un cont nou. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.

Art. 5 MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru prima ta comanda in valorea de minim 29.90 Lei, plasata in perioada 24.02.2021 – 28.02.2021, pe site-ul www.tazz.ro sau in aplicatia Tazz by eMAG, respectiv la produsele din categoria marcata la art.3, de o persoana care indeplineste conditiile prevazute la art.4, participantii vor beneficia de un cod de reducere in valoare de 20 Lei, aplicat direct in cosul de cumparaturi.

Art. 6 REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe website-ul https://tazz.ro/content/regulament_campanii si la adresa, Str. Proclamația de la Timișoara, Nr. 5, Timișoara, județul Timiș.

 

 

Art. 7 FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

Art. 8 INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicare cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte pe https://tazz.ro/content/regulament_campanii.

Art. 9 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopul si pe durata organizarii si desfasurarii Campaniei Prima comanda nu se uita niciodata “.

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro). Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor abilitate prin lege sa le primeasca. Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin transmiterea unui e-mail la adresa: datepersonale@tazz.ro

Art. 10 LITIGII

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din municipiul Timisoara.

 Art. 11 CONTESTATII

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data livrarii comenzii. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare.

Art. 12 ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului din Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, judet Timis si se regaseste si pe website-ul https://tazz.ro/content/regulament_campanii.

 

 HCL ONLINE ADVERTISING SRL


REGULAMENTUL CAMPANIEI

“Marti 15”

 

Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei “_Marti 15_” este HCL Online Advertising SRL, cu sediul în România, localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, și adresa de corespondență în Str. Proclamația de la Timișoara, nr.5, Timișoara, județul Timiș, înmatriculată la  Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, denumit în continuare Tazz by eMAG,

Art. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

Campania se desfasoara in  data de 23.02.2021 prin intermediul platformei Tazz by eMAG, in localitatile Timisoara, Bucuresti, Arad, Sibiu, Brasov.

Art. 3 PARTICIPANTI SI PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice care comanda produse in valoare de minim 29.90 lei (transportul nu este inclus), si aplica codul de voucher « Marti 15 », o singura data. Voucherul se poate aplica doar la partenerii din categoria « Accepta vouchere »

Art. 4 DREPTUL LA PARTICIPARE

Campania se adresează tuturor persoanelor fizice, cu varsta de minim 16 ani, din localitatile Timisoara, Bucuresti, Arad, Sibiu, Brasov, care accesează online site-ul tazz.ro sau aplicația mobilă Tazz by eMAG, disponibilă gratuit în magazinele Google Play și AppStore. Pentru a putea participa la campanie, este necesar ca persoanele sa aiba un cont Tazz by eMAG activ la data începerii campaniei sau sa isi deschida un cont nou. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.

Art. 5 MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru orice comanda in valoare de minim 29.90 de lei, transportul nu este inclus, la restaurantele participante la campanie din categoria « accepta vouchere », se poate aplica codul de reducere « marti 15 », cu o valoare de 15 lei.

Art. 6 REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe website-ul https://tazz.ro/content/regulament_campanii si la adresa, Str. Proclamația de la Timișoara, Nr. 5, Timișoara, județul Timiș.

Art. 7 FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

Art. 8 INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicare cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte pe  https://tazz.ro/content/regulament_campanii

Art. 9 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopul si pe durata organizarii si desfasurarii Campaniei “Marti 15“.

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro). Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor abilitate prin lege sa le primeasca. Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin transmiterea unui e-mail la adresa: datepersonale@tazz.ro

Art. 10 LITIGII

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din municipiul Timisoara.

 Art. 11 CONTESTATII

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data livrarii comenzii. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare.

Art. 12 ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului din Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, judet Timis si se regaseste si pe website-ul https://tazz.ro/content/regulament_campanii

 

 HCL ONLINE ADVERTISING SRL REGULAMENTUL CAMPANIEI

Happy Hours cu livrarea GRATUITĂ

 

 

Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei “Happy Hours cu livrarea GRATUITĂ” este HCL Online Advertising SRL, cu sediul în România, localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, și adresa de corespondență în str. Proclamația de la Timișoara, nr.5, Timișoara, județul Timiș, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, denumit în continuare Tazz by eMAG.

Art. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

Campania se desfasoara in intervalul orar 14:30 – 17:30, de luni pana vineri, in perioada 16.03.2021 – 31.03.2021, prin intermediul platformei sau aplicației Tazz by eMAG, in orașele Timisoara, Bucuresti, Cluj-Napoca, Arad, Sibiu, Brasov, Deva, Targu Mures, Constanta, Botosani, Braila, Oradea, Iasi.

Art. 3 PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se desfasoara pentru partenerii marcati in platorma Tazz by eMAG in categoria ,,Happy Hours”.

Art. 4 DREPTUL LA PARTICIPARE

Campania se adresează tuturor persoanelor fizice, cu varsta de minim 16 ani, care accesează online site-ul tazz.ro sau aplicația mobilă Tazz by eMAG, disponibilă gratuit în magazinele Google Play și AppStore. Pentru a putea participa la campanie, este necesar ca persoanele sa aiba un cont Tazz by eMAG activ la data începerii campaniei sau sa isi deschida un cont nou. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.

 Art. 5 MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru fiecare comanda plasata in categoria de produse ,,Happy Hours” de o persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 4, in perioada derularii campaniei pe website-ul www.tazz.ro sau in aplicatia Tazz by eMAG, in orasele specificate la Art.2, cu o valoare de minimum 50 lei, participantii vor beneficia de livrare gratuita.

Art. 6 REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe website-ul https://tazz.ro/content/regulament_campanii  si la adresa, str. Proclamația de la Timișoara nr. 5, Timișoara, județul Timiș.

Art. 7 FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

Art. 8 INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicare cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte pe https://tazz.ro/content/regulament_campanii

Art. 9 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopul si pe durata organizarii si desfasurarii Campaniei Happy Hours cu livrarea GRATUITĂ.

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro). Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor abilitate prin lege sa le primeasca. Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin transmiterea unui e-mail la adresa: datepersonale@tazz.ro

Art. 10 LITIGII

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente dinmunicipiul Timisoara.

Art. 11 CONTESTATII

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data livrarii comenzii. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare.

Art. 12 ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului din Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, judet Timis si se regaseste si pe website-ul https://tazz.ro/content/regulament_campanii

 

HCL ONLINE ADVERTISING SRL

 REGULAMENTUL CAMPANIEI

Free delivery

 

 

Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei “Free delivery” este HCL Online Advertising SRL, cu sediul în România, localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, și adresa de corespondență în Str. Proclamația de la Timișoara, nr.5, Timișoara, județul Timiș, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, denumit în continuare Tazz by eMAG,

Art. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

Campania se desfasoara in perioada 22.02.2021 – 28.02.2021 prin intermediul platformei Tazz by eMAG, in localitatea Cluj-Napoca.

Art. 3 PARTICIPANTI SI PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice care comanda produse in valoare de 29,90 lei de pe site-ul tazz.ro sau din aplicatia Tazz by eMAG, de la partenerii din categoria “ Livrarea Gratuita”.

Art. 4 DREPTUL LA PARTICIPARE

Campania se adresează tuturor persoanelor fizice, cu varsta de minim 16 ani, din localitatea Cluj-Napoca,  care accesează online site-ul tazz.ro sau aplicația mobilă Tazz by eMAG, disponibilă gratuit în magazinele Google Play și AppStore. Pentru a putea participa la campanie, este necesar ca persoanele sa aiba un cont Tazz by eMAG activ la data începerii campaniei sau sa isi deschida un cont nou. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.

Art. 5 MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru fiecare comanda in valorea de 29,90 Lei, plasata in perioada 22.02.2021 – 28.02.2021 pe site-ul www.tazz.ro sau in aplicatia Tazz by eMAG, respectiv la produsele din categoria marcata la art.3, de o persoana care indeplineste conditiile prevazute la art.4, participantii vor beneficia de livrare gratuita.

Art. 6 REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe website-ul https://tazz.ro/regulament_campanii si la adresa, Str. Proclamația de la Timișoara, Nr. 5, Timișoara, județul Timiș.

Art. 7 FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

Art. 8 INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicare cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte pe https://tazz.ro/regulament_campanii

Art. 9 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopul si pe durata organizarii si desfasurarii Campaniei Free delivery

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro). Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor abilitate prin lege sa le primeasca. Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin transmiterea unui e-mail la adresa: datepersonale@tazz.ro

Art. 10 LITIGII

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din municipiul Timisoara.

 Art. 11 CONTESTATII

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data livrarii comenzii. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare.

Art. 12 ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului din Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, judet Timis si se regaseste si pe website-ul https://tazz.ro/content/regulament_campanii

 HCL ONLINE ADVERTISING SRL
REGULAMENTUL CAMPANIEI

Fast Delivery or Voucher Back

 

Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei Fast Delivery or Voucher Back este HCL Online Advertising SRL, cu sediul în România, localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, și adresa de corespondență în str. Proclamația de la Timișoara, nr.5, Timișoara, județul Timiș, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, denumit în continuare Tazz by eMAG,

Art. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

Campania se desfasoara prin intermediul platformei Tazz by eMAG, pentru restaurantele participante din localitatea Timisoara în perioada 22.02.2021 – 28.02.2021.

 

Art. 3 PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se desfasoara pentru produsele marcate in platforma Tazz by eMAG, din categoria „Livrare în max. 45 min.”  ale restaurantului Antalya din localitatea Timisoara.

 

Comanda minima pentru a putea participa la aceasta campanie este de 29,90 Lei (valoarea transportului nu este inclusa in calculul valorii comenzii).

 

Art. 4 DREPTUL LA PARTICIPARE

Campania se adresează tuturor persoanelor fizice, cu varsta de minim 16 ani, din localitatea Timisoara care accesează online site-ul tazz.ro sau aplicația mobilă Tazz by eMAG, disponibilă gratuit în magazinele Google Play și AppStore. Pentru a putea participa la campanie, este necesar ca persoanele sa aiba un cont Tazz by eMAG activ la data începerii campaniei sau sa isi deschida un cont nou. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.

 Art. 5 MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru fiecare comanda plasata in perioada 22.02.2021 – 28.02.2021 din localitatea Timisoara, in cadrul campaniei Fast Delivery or Voucher Back, respectiv la produsele marcate conform art.3, de o persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 4, in perioada derularii campaniei pe website-ul www.tazz.ro sau in aplicatia Tazz by eMAG, participantilor li se va acorda un voucher, insemnand contravaloarea comenzii plasate ( contravaloarea transportului nu este inclusa ), daca intre momentul plasarii comenzii si pana la ridicarea acesteia au trecut mai mult de 45 de minute. In cazul in care livrarea comenzii depaseste cele 45 de minute, clientul va fi contactat in vederea acordarii voucherului.

Prezentul regulament nu este aplicabil comenzilor cu livrare programata, plasate prin platforma Tazz by eM
AG.

Voucherul este valabil 30 de zile din momentul primirii lui si se poate folosi la comenzile plasate pe website-ul www.tazz.ro sau in aplicatia Tazz by eMAG, la restaurantele din categoria “Accepta Vouchere”.

 

Art. 6 REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe website-ul https://tazz.ro/regulament_campanii  si la adresa, Str. Proclamația de la Timișoara, Nr. 5, Timișoara, județul Timiș.

Art. 7 FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

Art. 8 INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicare cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte pe https://tazz.ro/regulament_campanii .

Art. 9 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopul si pe durata organizarii si desfasurarii Campaniei Fast Delivery or Voucher Back “.

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro). Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor abilitate prin lege sa le primeasca. Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin transmiterea unui e-mail la adresa: datepersonale@tazz.ro

Art. 10 LITIGII

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din municipiul Timisoara.

Art. 11 CONTESTATII

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data livrarii comenzii. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare.

Art. 12 ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului din Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, judet Timis si se regaseste si pe website-ul https://tazz.ro/regulament_campanii.

 

HCL ONLINE ADVERTISING SRL
REGULAMENTUL CAMPANIEI

Free Delivery

 

 Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei “Free Delivery” este HCL Online Advertising SRL, cu sediul în România, localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr.107, și adresa de corespondență în str. Proclamația de la Timișoara, nr.5, Timișoara, județul Timiș, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, denumit în continuare Tazz by eMAG.

 Art. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

Campania se desfasoara in perioada 20.02.2021 – 28.02.2021 prin intermediul platformei sau aplicației Tazz by eMAG, in localitatile Sibiu si Brasov.

 Art. 3 PARTICIPANTI SI PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

La aceasta Campanie pot participa persoanele fizice care comandă in perioada campaniei produse din urmatoarele categorii:

a)      Categoria restaurante: comenzi in valoare de minim 29,90 Lei, (transportul nu este inclus) cu livrare in orasele participante, de pe site-ul tazz.ro sau din aplicatia Tazz by eMAG, de la partenerii inscrisi in categoria ,,Livrarea Gratuită”.

b)     Celelalte categorii: comenzi in valoare de minim 50 Lei, (transportul nu este inclus) cu livrare in orasele participante, la partenerii semnalizati in platforma prin textele promotionale „Livrarea gratuită”.

 Art. 4 DREPTUL LA PARTICIPARE

Campania se adresează tuturor persoanelor fizice, cu varsta de minim 16 ani, din localitatile Sibiu si Brasov, care accesează online site-ul tazz.ro sau aplicația mobilă Tazz by eMAG, disponibilă gratuit în magazinele Google Play și AppStore. Pentru a putea participa la campanie, este necesar ca persoanele sa aiba un cont Tazz by eMAG activ la data începerii campaniei sau sa isi deschida un cont nou. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.

Art. 5 MECANISMUL CAMPANIEI       

Pentru fiecare comanda plasata in perioada 20.02.2021 – 28.02.2021, pe site-ul www.tazz.ro sau in aplicatia Tazz by eMAG, respectiv la produsele din categoria marcata la art.3, de o persoana care indeplineste conditiile prevazute la art.4, participantii vor beneficia de livrare gratuita.

 

Art. 6 REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe website-ul https://tazz.ro/content/regulament_campanii si la adresa Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara nr. 5, județ Timiș.

Art. 7 FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

Art. 8 INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicare cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte pe https://tazz.ro/content/regulament_campanii

Art. 9 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopul si pe durata organizarii si desfasurarii Campaniei “Free Delivery“.

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro). Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor abilitate prin lege sa le primeasca. Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin transmiterea unui e-mail la adresadatepersonale@tazz.ro

 Art. 10 LITIGII

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Timis.

 Art. 11 CONTESTATII

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data livrarii comenzii. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare.

 Art. 12 ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului din Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, judet Timis si se regaseste si pe website-ul https://tazz.ro/content/regulament_campanii

 

HCL ONLINE ADVERTISING SRL

 

 

 REGULAMENTUL CAMPANIEI

Free Delivery

 

 Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei “Free Delivery” este HCL Online Advertising SRL, cu sediul în România, localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, și adresa de corespondență în str. Proclamația de la Timișoara, nr.5, Timișoara, județul Timiș, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, denumit în continuare Tazz by eMAG.

 Art. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

Campania se desfasoara in perioada 17.02.2021 – 19.02.2021, prin intermediul platformei sau aplicației Tazz by eMAG, in localitatile Bucuresti si Cluj.

 Art. 3 PARTICIPANTI SI PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

La aceasta Campanie pot participa persoanele fizice care comandă in perioada campaniei produse din urmatoarele categorii:

a)      Categoria restaurante: comenzi in valoare de minim 29,90 lei, (transportul nu este inclus) cu livrare in orasele participante, de pe site-ul tazz.ro sau din aplicatia Tazz by eMAG, de la partenerii inscrisi in categoria ,,Livrarea Gratuită”.

b)     Celelalte categorii: comenzi in valoare de minim 50 lei, (transportul nu este inclus) cu livrare in orasele participante, la partenerii semnalizati in platforma prin textele promotionaleLivrarea gratuită”.

 

 Art. 4 DREPTUL LA PARTICIPARE

Campania se adresează tuturor persoanelor fizice, cu varsta de minim 16 ani, din localitatile Bucuresti si Cluj-Napoca, care accesează online site-ul tazz.ro sau aplicația mobilă Tazz by eMAG, disponibilă gratuit în magazinele Google Play și AppStore. Pentru a putea participa la campanie, este necesar ca persoanele sa aiba un cont Tazz by eMAG activ la data începerii campaniei sau sa isi deschida un cont nou. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.

Art. 5 MECANISMUL CAMPANIEI       

Pentru fiecare comanda plasata in perioada 17.02.2021 – 19.02.2021, pe site-ul www.tazz.ro sau in aplicatia Tazz by eMAG, respectiv la produsele din categoria marcata la art.3, de o persoana care indeplineste conditiile prevazute la art.4, participantii vor beneficia de livrare gratuita.

 

 

Art. 6 REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe website-ul https://tazz.ro/content/regulament_campanii si la adresa Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara nr. 5, județ Timiș.

 Art. 7 FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

 Art. 8 INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicare cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte pe https://tazz.ro/content/regulament_campanii

 Art. 9 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopul si pe durata organizarii si desfasurarii Campaniei “Free Delivery“.

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro). Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor abilitate prin lege sa le primeasca. Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin transmiterea unui e-mail la adresa: datepersonale@tazz.ro

 Art. 10 LITIGII

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Timis.

 Art. 11 CONTESTATII

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data livrarii comenzii. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare.

 

Art. 12 ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului din Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, judet Timis si se regaseste si pe website-ul https://tazz.ro/content/regulament_campanii

 

HCL ONLINE ADVERTISING SRL

 

 
REGULAMENTUL CAMPANIEI

Fast Delivery or Voucher Back

 

Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei Fast Delivery or Voucher Back este HCL Online Advertising SRL, cu sediul în România, localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, și adresa de corespondență în str. Proclamația de la Timișoara, nr.5, Timișoara, județul Timiș, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, denumit în continuare Tazz by eMAG,

Art. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

Campania se desfasoara prin intermediul platformei Tazz by eMAG, pentru restaurantele participante din localitatea Cluj-Napoca, în perioada 15.02.2021 – 21.02.2021.

 

Art. 3 PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se desfasoara pentru produsele marcate in platforma Tazz by eMAG, din categoria „Livrare în max. 45 min.”  ale urmatoarelor restaurantelor participante: Broaster Chicken Cluj, Schnitzel on Wheels, Healthylicious și Wing it din localitea Cluj-Napoca.

 

Comanda minima pentru a putea participa la aceasta campanie este de 29,90 Lei (valoarea transportului nu este inclusa in calculul valorii comenzii).

 

Art. 4 DREPTUL LA PARTICIPARE

Campania se adresează tuturor persoanelor fizice, cu varsta de minim 16 ani, din localitatea Cluj-Napoca care accesează online site-ul tazz.ro sau aplicația mobilă Tazz by eMAG, disponibilă gratuit în magazinele Google Play și AppStore. Pentru a putea participa la campanie, este necesar ca persoanele sa aiba un cont Tazz by eMAG activ la data începerii campaniei sau sa isi deschida un cont nou. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.

 Art. 5 MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru fiecare comanda plasata in perioada 15.02.2021 – 21.02.2021 din localitatea Cluj-Napoca in cadrul campaniei Fast Delivery or Voucher Back, respectiv la produsele marcate conform art.3, de o persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 4, in perioada derularii campaniei pe website-ul www.tazz.ro sau in aplicatia Tazz by eMAG, participantilor li se va acorda un voucher, insemnand contravaloarea comenzii plasate ( contravaloarea transportului nu este inclusa ), daca intre momentul plasarii comenzii si pana la ridicarea acesteia au trecut mai mult de 45 de minute. In cazul in care livrarea comenzii depaseste cele 45 de minute, clientul va fi contactat in vederea acordarii voucherului.

Prezentul regulament nu este aplicabil comenzilor cu livrare programata, plasate prin platforma Tazz by eM
AG.

Voucherul este valabil 30 de zile din momentul primirii lui si se poate folosi la comenzile plasate pe website-ul www.tazz.ro sau in aplicatia Tazz by eMAG, la restaurantele din categoria “accepta vouchere”.

Art. 6 REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe website-ul https://tazz.ro/regulament_campanii  si la adresa, Str. Proclamația de la Timișoara, Nr. 5, Timișoara, județul Timiș.

Art. 7 FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

Art. 8 INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicare cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte pe https://tazz.ro/regulament_campanii .

Art. 9 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopul si pe durata organizarii si desfasurarii Campaniei Fast Delivery or Voucher Back “.

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro). Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor abilitate prin lege sa le primeasca. Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin transmiterea unui e-mail la adresa: datepersonale@tazz.ro

Art. 10 LITIGII

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din municipiul Timisoara.

Art. 11 CONTESTATII

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data livrarii comenzii. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare.

Art. 12 ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului din Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, judet Timis si se regaseste si pe website-ul https://tazz.ro/regulament_campanii.

 

HCL ONLINE ADVERTISING SRLREGULAMENTUL CAMPANIEI

PERECHI IMPERFECTE

 

Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei Perechi Imperfecte este HCL Online Advertising SRL, cu sediul în România, localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, și adresa de corespondență în str. Proclamația de la Timișoara, nr.5, Timișoara, județul Timiș, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, denumit în continuare Tazz by eMAG

Art. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

Campania se desfasoara in  perioada 13.02.2021 – 22.02.2021 prin intermediul paginii de Instagram Tazz by eMAG, in localitatile Timisoara, Cluj-Napoca, Bucuresti, Arad, Sibiu, Brasov, Iasi si Constanta.

Art. 3 PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se desfasoara pe pagina de Instagram Tazz by eMAG, premiile campaniei costand in 10 vouchere in valoare de 200 (doua sute) de Lei fiecare.

Art. 4 DREPTUL LA PARTICIPARE

Campania se adresează tuturor persoanelor fizice, cu varsta de minim 16 ani, din localitatile Timisoara, Cluj-Napoca, Bucuresti, Arad, Sibiu, Brasov,Iasi si Constanta, care accesează online pagina de Instagram Tazz by eMAG. Pentru a putea participa la campanie, este necesar ca persoanele sa aiba un cont Tazz by eMAG, pe site-ul www.tazz.ro sau pe aplicatia mobila Tazz by eMAG, disponibila gratuit in magazinele Google Play sau AppStore, activ la data începerii campaniei sau sa isi deschida un cont nou. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.

 Art. 5 MECANISMUL CAMPANIEI

Campania se desfasoara­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ in perioada 13.02.2021 – 22.02.2021, pe pagina de Instagram Tazz by eMAG conform  art.3, de o persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 4.

Pentru a participa in campanie,  participantii vor trebui sa urmareasca (Follow) pagina de Instagram Tazz by eMAG si sa lase un comentariu la postarea dedicata concursului, din data de 13.02.2021. Continutul comentariului trebuie sa se refere la un lucru enervant pe care il face partenerul sau partenera si sa includa etichetarea profilului de Instagram a acestuia/acesteia.

Cele mai apreciate 10 comentarii, vor castiga un voucher in valoare de 100 (o suta) Lei, pe care il vor putea utiliza pe site-ul www.tazz.ro sau aplicatia mobila Tazz by eMAG, in categoria speciala “Accepta Vouchere”. Voucherul este valabil in data de 24.02.2021, pana la ora 23:59 pentru castigatori si in data de 25.02.2021 pana la ora 23:59 pentru rezerve.

Cei 10 castigatori vor fi contactati in data de 23.02.2012, pe pagina de Instagram de pe care au lasat comentariul, in vederea solicitarii adresei de email asociata contului Tazz by eMAG, pentru a intra in posesia voucherului, care are valabilitatea in data de 24.02.2021. In cazul in care castigatorul nu raspunde in 24 de ore de la contactarea lui pe pagina sa personal de Instagram, organizatorul va alege prima rezerva din cele 5 rezerve disponibile, acordandu-i un voucher cu valabilitatea in data de 25.02.2021.

Aceasta campanie nu se adreseaza angajatilor Tazz by eMAG si nici rudelor acestora pana la gradul I inclusiv.

Art. 6 REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe website-ul https://tazz.ro/regulament_campani

 si la adresa, Str. Proclamația de la Timișoara, Nr. 5, Timișoara, județul Timiș.

 

Art. 7 FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

Art. 8 INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicare cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte pe https://tazz.ro/regulament_campani .

Art. 9 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopul si pe durata organizarii si desfasurarii Campaniei Perechi Imperfecte .

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro). Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor abilitate prin lege sa le primeasca. Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin transmiterea unui e-mail la adresa: datepersonale@tazz.ro

Art. 10 LITIGII

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din municipiul Timisoara.

Art. 11 CONTESTATII

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data livrarii comenzii. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare.

Art. 12 ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului din Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, judet Timis si se regaseste si pe website-ul https://tazz.ro/regulament_campani .

 HCL ONLINE ADVERTISING SRLREGULAMENTUL CAMPANIEI

“Concert Byron

 

 

Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei “Concert Byroneste  HCL Online Advertising SRL, cu sediul în România,localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, și adresa de corespondență în str. Proclamația de la Timișoara, nr.5, Timișoara, județul Timiș, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, denumit în continuare Tazz by eMAG,

Art. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

Campania se desfasoara in  perioada 12.02.2021 – 14.02.2021, ora 23:59, prin intermediul platformei Tazz by eMAG, in localitatile Timisoara, Cluj-Napoca, Bucuresti si Brasov.

Art. 3 PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se desfasoara pentru produsele restaurantelor partenere din categoria Concert byron marcate in platforma, Tazz by eMAG. Comanda minima pentru a putea participa la aceasta campanie este de 100 (o suta ) Lei, transportul nefiind inclus la calcularea valorii comenzii.

Art. 4 DREPTUL LA PARTICIPARE

Campania se adresează tuturor persoanelor fizice, cu varsta de minim 16 ani, din localitatile  Timisoara, Cluj-Napoca, Bucuresti si Brasov, care accesează online site-ul tazz.ro sau aplicația mobilă Tazz by eMAG, disponibilă gratuit în magazinele Google Play și AppStore. Pentru a putea participa la campanie, este necesar ca persoanele sa aiba un cont Tazz by eMAG activ la data începerii campaniei sau sa isi deschida un cont nou. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.

 Art. 5 MECANISMUL CAMPANIEI

Campania se desfasoara­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ in perioada12.02.2021 – 14.02.2021, ora 23:59, pentru comenzile in valoare de minimum 100 (o suta) lei, la produsele din categoria Concert byron  mentionate la art.3, de o persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 4.

Pentru a participa in campanie,  participantii au posibilitatea de a completa in sectiunea din platforma, in momentul plasarii comenzii Alte mentiuni / Mentiuni suplimentare cu sintagma vreau bilet.

Primele 90 de comenzi care au respectat mecanismul de mai sus defalcate dupa cum urmeaza: primele 30 de comenzi din Bucuresti, primele 20 de comenzi din Timisoara, primele 20 de comenzi din Cluj-Napoca si primele 20 de comenzi din Brasov vor primi pe adresa de email asociata contului de pe care au plasat comanda, instructiunile de accesare catre concertul online din data de 17.02.2021, ora 20 :00.

Art. 6 REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe website-ul  https://tazz.ro/regulament_campanii  si la adresa, Str. Proclamația de la Timișoara, Nr. 5, Timișoara, județul Timiș.

Art. 7 FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

Art. 8 INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicare cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte pe https://tazz.ro/regulament_campanii 

Art. 9 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopul si pe durata organizarii si desfasurarii Campaniei Concert Byron .

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro). Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor abilitate prin lege sa le primeasca. Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin transmiterea unui e-mail la adresa: datepersonale@tazz.ro

Art. 10 LITIGII

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din municipiul Timisoara.

Art. 11 CONTESTATII

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data livrarii comenzii. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare.

Art. 12 ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului din Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, judet Timis si se regaseste si pe website-ul https://blog.eucemananc.ro/

 

HCL ONLINE ADVERTISING SRL

   Nr. 38 / 09.02.2021

 

 

ACT ADIȚIONAL la

REGULAMENTUL CAMPANIEI

Fast Delivery or Voucher Back

 

 

 

Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei Fast Delivery or Voucher Back este HCL Online Advertising SRL, cu sediul în România, localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, și adresa de corespondență în str. Proclamația de la Timișoara, nr.5, Timișoara, județul Timiș, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, denumit în continuare Tazz by eMAG,

 

Organizatorul campaniei "Fast delivery or Voucher back" a decis modificarea Regulamentului campaniei, dupa cum urmeaza:

 Art. 1. Se modifica prevederile articolului 5. MECANISMUL CAMPANIEI si va avea urmatorul continut :

Pentru fiecare comanda plasata in perioada 08.02.2021 – 14.02.2021 din localitatile Cluj-Napoca si Brasov, si pentru ficare comanda plasata in perioada 08.02.2021 – 20.02.2021 din localitatea Timisoara, in cadrul campaniei Fast Delivery or Voucher Back, respectiv la produsele marcate conform art.3, de o persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 4, in perioada derularii campaniei pe website-ul www.tazz.ro sau in aplicatia Tazz by eMAG, participantilor li se va acorda un voucher, insemnand contravaloarea comenzii plasate ( contravaloarea transportului nu este inclusa ), daca intre momentul plasarii comenzii si pana la ridicarea acesteia au trecut mai mult de 45 de minute. In cazul in care livrarea comenzii depaseste cele 45 de minute, clientul va fi contactat in vederea acordarii voucherului.

Prezentul regulament nu este aplicabil comenzilor cu livrare programata, plasate prin platforma Tazz by eMAG.

Voucherul este valabil 30 de zile din momentul primirii lui si se poate folosi la comenzile plasate pe website-ul www.tazz.ro sau in aplicatia Tazz by eMAG, la restaurantele din categoria “accepta vouchere”.

Art. 2. Celelalte prevederi ale regulamentului rămân neschimbate.

 

Prezentul Act Adițional se completează cu prevederile Regulamentului și este parte integrantă din acesta, fiind încheiat astăzi, 09.02.2021

 

 

HCL ONLINE ADVERTISING SRL

 

   Nr. 36 / 08.02.2021

 

 

ACT ADIȚIONAL la

REGULAMENTUL CAMPANIEI

Fast Delivery or Voucher Back

 

 

 

Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei Fast Delivery or Voucher Back este HCL Online Advertising SRL, cu sediul în România, localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, și adresa de corespondență în str. Proclamația de la Timișoara, nr.5, Timișoara, județul Timiș, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, denumit în continuare Tazz by eMAG,

 

Organizatorul campaniei Fast Delivery or Voucher Backmodifica regulamentul initial si anume: Art.2, Art.3, Art.4 si Art.5 si vor avea urmatorul continut:

 Art 2. DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

Campania se desfasoara prin intermediul platformei Tazz by eMAG,dupa cum urmeaza:

·        pentru restaurantele participante din  Cluj-Napoca, in perioada 08.02.2021 - 14.02.2021

·        pentru restaurantele participante din Timisoara, in perioada 08.02.2021 – 20.02.2021

·        pentru restaurantele participante din Brasov, in perioada 08.02.2021 – 14.02.2021

 

Art. 3 PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se desfasoara pentru produsele marcate in platforma Tazz by eMAG ale restaurantelor participante din localitatile Cluj-Napoca,Timisoara si Brasov, dupa cum urmeaza:

·        Cluj-Napoca: restaurantele Phu King Noodles, Spartan Eroilor, Spartan Iulius Mall, Spartan Vivo, Broaster Chicken,   Schnitzel on Wheels si Il Frono

·        Timisoara: restaurantul Antalya.

·        Brasov: restaurantele Ando’s si Azima

 

Comanda minima pentru a putea participa la aceasta campanie este de 29,90 Lei (valoarea transportului nu este inclusa in calculul valorii comenzii).

 

Art. 4 DREPTUL LA PARTICIPARE

Campania se adresează tuturor persoanelor fizice, cu varsta de minim 16 ani, din localitatiile Cluj-Napoca, Timisoara si Brasov, care accesează online site-ul tazz.ro sau aplicația mobilă Tazz by eMAG, disponibilă gratuit în magazinele Google Play și AppStore. Pentru a putea participa la campanie, este necesar ca persoanele sa aiba un cont Tazz by eMAG activ la data începerii campaniei sau sa isi deschida un cont nou. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.

 

Art. 5 MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru fiecare comanda plasata in perioada 08.02.2021 – 14.02.2021 din localitatile Cluj-Napoca si Brasov, si pentru ficare comanda plasata in perioada 08.02.2021 – 20.02.2021 din localitatea Timisoara, in cadrul campaniei Fast Delivery or Voucher Back, respectiv la produsele marcate conform art.3, de o persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 4, in perioada derularii campaniei pe website-ul www.tazz.ro sau in aplicatia Tazz by eMAG, participantilor li se va acorda un voucher, insemnand contravaloarea comenzii plasate ( contravaloarea transportului nu este inclusa ), daca intre momentul plasarii comenzii si pana la ridicarea acesteia au trecut mai mult de 45 de minute. In cazul in care livrarea comenzii depaseste cele 45 de minute, clientul va fi contactat in vederea acordarii voucherului.

Voucherul este valabil 30 de zile din momentul primirii lui si se poate folosi la comenzile plasate pe website-ul www.tazz.ro sau in aplicatia Tazz by eMAG, la restaurantele din categoria “accepta vouchere”.

Art. 6. Celelalte prevederi ale regulamentului rămân neschimbate.

 

Prezentul Act Adițional se completează cu prevederile Regulamentului și este parte integrantă din acesta, fiind încheiat astăzi, 08.02.2021

 

 

HCL ONLINE ADVERTISING SRL

 REGULAMENTUL CAMPANIEI

Fast Delivery or Voucher Back

 

Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei Fast Delivery or Voucher Back este HCL Online Advertising SRL, cu sediul în România, localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, și adresa de corespondență în str. Proclamația de la Timișoara, nr.5, Timișoara, județul Timiș, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, denumit în continuare Tazz by eMAG,

Art. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

Campania se desfasoara prin intermediul platformei Tazz by eMAG,dupa cum urmeaza:

• pentru restaurantele participante din  Cluj-Napoca, in perioada 08.02.2021 - 14.02.2021

• pentru restaurantele participante din Timisoara, in perioada 08.02.2021 – 20.02.2021

 

Art. 3 PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se desfasoara pentru produsele marcate in platforma Tazz by eMAG ale restaurantelor participante din localitatile Cluj-Napoca si Timisoara, dupa cum urmeaza:

Cluj-Napoca: restaurantele Phu King Noodles, Spartan Eroilor, Spartan Iulius Mall, Spartan Vivo, Broaster Chicken,   Schnitzel on Wheels si Il Frono

Timisoara: restaurantul Antalya.

 

Comanda minima pentru a putea participa la aceasta campanie este de 29,90 Lei (valoarea transportului nu este inclusa in calculul valorii comenzii).

 

Art. 4 DREPTUL LA PARTICIPARE

Campania se adresează tuturor persoanelor fizice, cu varsta de minim 16 ani, din localitatiile  Cluj-Napoca si Timisoara, care accesează online site-ul tazz.ro sau aplicația mobilă Tazz by eMAG, disponibilă gratuit în magazinele Google Play și AppStore. Pentru a putea participa la campanie, este necesar ca persoanele sa aiba un cont Tazz by eMAG activ la data începerii campaniei sau sa isi deschida un cont nou. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.

 Art. 5 MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru fiecare comanda plasata in perioada 08.02.2021 – 14.02.2021 din localitatea Cluj-Napoca, si pentru ficare comanda plasata in perioada 08.02.2021 – 20.02.2021 din localitatea Timisoara, in cadrul campaniei Fast Delivery or Voucher Back, respectiv la produsele marcate conform art.3, de o persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 4, in perioada derularii campaniei pe website-ul www.tazz.ro sau in aplicatia Tazz by eMAG, participantilor li se va acorda un voucher, insemnand contravaloarea comenzii plasate ( contravaloarea transportului nu este inclusa ), daca intre momentul plasarii comenzii si pana la ridicarea acesteia au trecut mai mult de 45 de minute. In cazul in care livrarea comenzii depaseste cele 45 de minute, clientul va fi contactat in vederea acordarii voucherului.

Voucherul este valabil 30 de zile din momentul primirii lui si se poate folosi la comenzile plasate pe website-ul www.tazz.ro sau in aplicatia Tazz by eMAG, la restaurantele din categoria “accepta vouchere”.

 

Art. 6 REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe website-ul https://tazz.ro/regulament_campanii  si la adresa, Str. Proclamația de la Timișoara, Nr. 5, Timișoara, județul Timiș.

Art. 7 FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

Art. 8 INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicare cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte pe https://tazz.ro/regulament_campanii .

Art. 9 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopul si pe durata organizarii si desfasurarii Campaniei Fast Delivery or Voucher Back “.

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro). Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor abilitate prin lege sa le primeasca. Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin transmiterea unui e-mail la adresa: datepersonale@tazz.ro

Art. 10 LITIGII

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din municipiul Timisoara.

Art. 11 CONTESTATII

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data livrarii comenzii. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare.

Art. 12 ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului din Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, judet Timis si se regaseste si pe website-ul https://tazz.ro/regulament_campanii.

 

HCL ONLINE ADVERTISING SRL
REGULAMENTUL CAMPANIEI

,, La Kaufland plătești, de la Mastercard primești.”

Salvează cardul tău Mastercard pe Tazz by eMAG și te RĂSPLĂTIM cu un voucher de 25 de lei CADOU.

Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei ,, La Kaufland plătești, de la Mastercard primești. @Mastercard” este HCL Online Advertising SRL, cu sediul în România, localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, județul Timiș, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, reprezentată legal prin administrator Alin Șerban, societate care funcționează conform tuturor prevederilor legale în vigoare din România, denumită  în continuare Tazz by eMAG,

Art. 2. DURATA CAMPANIEI ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE

Campania se va desfășura în perioada 03.02.2021-31.03.2021, prin intermediul platformei sau aplicației Tazz by eMAG, pentru comenzile de minim 50 (cincizeci) de lei, ce respecta mecanismul din prezentul Regulament, in localitatile Arad, Sibiu, Braila, Brasov, Bucuresti, Cluj, Constanta, Deva, Iasi, Oradea, Targu-Mures si Timisoara.

Art. 3. PARTICIPANȚI ȘI PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se adresează tuturor persoanelor fizice cu vârsta minimă de 16 ani care îndeplinesc condițiile din prezentul Regulament și care accesează online site-ul tazz.ro sau aplicația mobilă Tazz by eMAG, disponibilă gratuit în magazinele Google Play și AppStore. Pentru a putea participa la campanie, este necesar ca persoanele sa aiba un cont Tazz by eMAG activ la data începerii campaniei sau sa isi deschida un cont nou.

Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.

 Art. 4. MECANISMUL CAMPANIEI

Campania se desfasoara în perioada 03.02.2021-31.03.2021, pentru  participanții de la art. 3 care plaseaza o comanda de minim 50 (cincizeci) de lei, in platforma Tazz by eMAG, la partenerul Kaufland si o achita prin plata online, utilizand un card bancar Mastercard, pe care il salveaza apoi in contul din platforma Tazz by eMAG. 

Comenzile pentru care este respectat mecanismul din prezentul Regulament vor primi un voucher in valoare de 25 lei, pe adresa de email asociata contului Tazz by eMAG de pe care a fost plasata comanda initiala. 

Voucherul transmis poate fi utilizat pentru o perioada de 14 zile de la data transmiterii acestuia de catre Organizator Participantului, putand fi aplicat o singura data, la o comanda de minim 50 (cincizeci) de lei, ulterior plasata la  partenerul Kaufland, de pe platforma Tazz by eMAG.  

Neutilizarea voucherului in cele 14 zile din momentul primirii acestuia, atrage anularea automata a acestuia.

Art. 5. REGULAMENT GENERAL

Prezenta campanie se desfășoară cu respectarea legislației în vigoare pe teritoriul României și pe teritoriul Uniunii Europene (UE), respectând drepturile participanților. 

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe website-ul https://tazz.ro/content/regulament_campanii și la adresa din Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara nr. 5, județ Timiș.

Art. 6. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Datele personale ale participanților la această campanie sunt protejate conform legislației în vigoare pentru confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor. Prin participarea la această campanie, Participanții sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate în scopul și pe durata strict necesară organizării și desfășurării campaniei.

Participantul la campanie, în calitate de persoană vizată are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta și dreptul de a se adresa cu o plângere Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro).

Datele prelucrate pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată și autorităților abilitate prin lege să le primească.

Pentru orice informații sau solicitări în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta prin:

Art. 7. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Se va face la data de 31.03.2021, existând posibilitatea de încetare înainte sau după această dată în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, conform legislației în vigoare, sau printr-o decizie unilaterală a organizatorului. 

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicare cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte pehttps://tazz.ro/content/regulament_campanii.

Art. 8. LITIGII

Dacă vor apărea litigii între www.tazz.ro, proprietatea HCL Online Advertising SRL și participanți, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Într-un caz contrar, pentru soluționarea litigiilor, între părțile implicate în litigiu, litigiul va fi înaintat către soluționare lor de către instanțele competente din municipiul Timisoara. . 

Art. 9. CONTESTAȚII 

Cererea scrisă a participantilor la Campanie in vederea sesizării Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la adresa de corespondență a Organizatorului din Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara nr. 5, județ Timiș,  in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data livrarii comenzii. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luată în considerare. 

Art. 10. ALTE REGLEMENTARI 

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie. 

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondență a Organizatorului din Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, judet Timis si se regaseste si pe website-ul https://tazz.ro/content/regulament_campanii.

 

HCL ONLINE ADVERTISING SRL

Prin administrator

Alin Șerban

 

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI

Fast Delivery or Voucher Back

 

 

Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

Organizatorii campaniei “ Fast Delivery or Voucher Back este HCL Online Advertising SRL, cu sediul în România, localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, și adresa de corespondență în str. Proclamația de la Timișoara, nr.5, Timișoara, județul Timiș, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, denumit în continuare Tazz by eMAG.

Art. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

Campania se desfasoara in  perioada 01.02.2021-07.02.2021 prin intermediul platformei Tazz by eMAG, in localitatea Cluj-Napoca.

Art. 3 PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE 

Campania se desfasoara pentru produsele marcate in platforma, Tazz by eMAG ale partenerilor restaurante Il Frono si Broaster Chicken din Cluj-Napoca. Comanda minima pentru a putea participa la aceasta campanie este de 29,90 Lei ( transportul nu este inclus in comanda minima ).

Art. 4 DREPTUL LA PARTICIPARE

Campania se adresează tuturor persoanelor fizice, cu varsta de minim 16 ani, din localitatea  Cluj-Napoca, care accesează online site-ul tazz.ro sau aplicația mobilă Tazz by eMAG, disponibilă gratuit în magazinele Google Play și AppStore. Pentru a putea participa la campanie, este necesar ca persoanele sa aiba un cont Tazz by eMAG activ la data începerii campaniei sau sa isi deschida un cont nou. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.

 Art. 5 MECANISMUL CAMPANIEI 

Pentru fiecare comanda plasata in perioada ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­01.02.2021 – 07.02.2021, in cadrul evenimentului Fast Delivery or Voucher Back, respectiv la produsele marcate conform art.3, de o persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 4, in perioada derularii campaniei pe website-ul www.tazz.ro sau in aplicatia Tazz by eMAG, participantilor li se va restitui contravaloarea comenzii plasate (contravaloarea transportului nu este inclusa), sub forma unui voucher, daca intre momentul plasarii comenzii si pana la ridicarea acesteia au trecut mai mult de 45 minute. In cazul in care livrarea comenzii depaseste cele 45 de minute, daca comanda a fost plasata cu plata in numerar la livrare, aceasta se va achita, iar ulterior clientul va fi contactat in vederea restituirii contravalorii comenzii (transportul nefiind inclus) sub forma unui voucher. In cazul in care comanda a fost platita cu cardul, dupa livrarea comenzii, daca cele 45 de minute au fost depasite, clientul va fi contactat in vederea restituirii contravalorii comenzii (transportul nefiind inclus)  sub forma unui vocher.

Voucherul este valabil 30 de zile din momnentul primirii lui si se poate folosi la o comenzile plasate pe website-ul www.tazz.ro sau in aplicatia Tazz by eMAG, la restaurantele din categoria “accepta vouchere”.

Art. 6 REGULAMENTUL CAMPANIEI 

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe website-ul https://tazz.ro/content/regulament_campanii si la adresa, Str. Proclamația de la Timișoara, Nr. 5, Timișoara, județul Timiș. 

Art. 7 FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT 

In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata. 

Art. 8 INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI 

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicare cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte pe https://tazz.ro/content/regulament_campanii 

Art. 9 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopul si pe durata organizarii si desfasurarii Campaniei “ Fast Delivery or Voucher Back“. 

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro). Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor abilitate prin lege sa le primeasca. Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin transmiterea unui e-mail la adresa: datepersonale@tazz.ro

Art. 10 LITIGII

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente dinmunicipiul Timisoara. 

 

 

Art. 11 CONTESTATII 

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data livrarii comenzii. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. 

Art. 12 ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului din Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, judet Timis si se regaseste si pe website-ul https://tazz.ro/content/regulament_campanii.

 

HCL ONLINE ADVERTISING SRL

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI

“Concert aniversar The Mono Jacks

 

 

Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

Organizatorul campaniei “Concert aniversar The Mono Jacks este  HCL Online Advertising SRL, cu sediul în România, localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, și adresa de corespondență în str. Proclamația de la Timișoara, nr.5, Timișoara, județul Timiș, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, denumit în continuare Tazz by eMAG,

Art. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

Campania se desfasoara in  perioada ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­30.01.2021 - 31.01.2021 prin intermediul platformei Tazz by eMAG, in localitatile Timisoara, Cluj-Napoca, Bucuresti si Brasov.

Art. 3 PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE 

Campania se desfasoara pentru produsele restaurantelor partenere din categoria The Mono Jacks marcate in platforma, Tazz by eMAG. Comanda minima pentru a putea participa la aceasta campanie este de 100 Lei, transportul nefiind inclus la calcularea valorii comenzii.

Art. 4 DREPTUL LA PARTICIPARE

Campania se adresează tuturor persoanelor fizice, cu varsta de minim 16 ani, din localitatile  Timisoara, Cluj-Napoca, Bucuresti si Brasov, care accesează online site-ul tazz.ro sau aplicația mobilă Tazz by eMAG, disponibilă gratuit în magazinele Google Play și AppStore. Pentru a putea participa la campanie, este necesar ca persoanele sa aiba un cont Tazz by eMAG activ la data începerii campaniei sau sa isi deschida un cont nou. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.

 Art. 5 MECANISMUL CAMPANIEI 

Campania se desfasoara­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ in perioada 30.01.2021 - 31.01.2021, pentru comenzile in valoare de minimum 100 (o suta) lei, la produsele din categoria The Mono Jacks  mentionate la art.3, de o persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 4.

Pentru a participa in campanie,  participantii au posibilitatea de a completa in sectiunea din platforma, in momentul plasarii comenzii Alte mentiuni / Mentiuni suplimentare cu sintagma vreau bilet. 

Primele 90 de comenzi care au respectat mecanismul de mai sus defalcate dupa cum urmeaza: primele 30 de comenzi din Bucuresti, primele 20 de comenzi din Timisoara, primele 20 de comenzi din Cluj-Napoca si primele 20 de comenzi din Brasov vor primi pe adresa de email asociata contului de pe care au plasat comanda, instructiunile de accesare catre concertul online din data de 03.02.2021, ora 21:00 care va sarbatori un an de la lansarea albumului “Gloria” al trupei The Mono Jacks.

Art. 6 REGULAMENTUL CAMPANIEI 

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe website-ul  https://tazz.ro/regulament_campanii  si la adresa, Str. Proclamația de la Timișoara, Nr. 5, Timișoara, județul Timiș. 

Art. 7 FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT 

In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata. 

Art. 8 INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI 

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicare cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte pe https://tazz.ro/regulament_campanii  

Art. 9 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopul si pe durata organizarii si desfasurarii Campaniei “ Concert aniversar The Mono Jacks “. 

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro). Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor abilitate prin lege sa le primeasca. Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin transmiterea unui e-mail la adresa: datepersonale@tazz.ro

Art. 10 LITIGII

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din municipiul Timisoara. 

Art. 11 CONTESTATII 

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data livrarii comenzii. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. 

Art. 12 ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului din Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, judet Timis si se regaseste si pe website-ul https://blog.eucemananc.ro/

 

HCL ONLINE ADVERTISING SRL